Nhảy đến nội dung
x

Đăng ký nhận tư vấn tuyển sinh

Chào đón quý phụ huynh quan tâm đến việc đưa con vào học tại VFIS.

Vui lòng hoàn thành Biểu mẫu đăng ký nhận thông tin tuyển sinh dưới đây. Cán bộ tuyển sinh sẽ liên hệ quý phụ huynh trong thời gian sớm nhất. Lưu ý, biểu mẫu này chỉ dành cho đối tượng quan tâm đến việc học tại VFIS.

Admissions Enquiry / Đăng ký nhận tư vấn tuyển sinh

Student's Date of birth (Your children) / Ngày tháng năm sinh của học sinh