Skip to main content

Học Kinh tế học tại VFIS

Tại sao Kinh tế học lại quan trọng tại VFIS? 

Đối với tất cả chúng ta, điều quan trọng là có thể đưa ra các quyết định kinh tế đúng đắn, có quyền kiểm soát kinh tế của chính mình, và hiểu được các tranh luận về chính sách kinh tế hiện tại, cũng như bản chất của nền kinh tế toàn cầu nếu chúng ta muốn trở thành các công dân năng động và người tiêu dùng văn minh.

Kinh tế học được giảng dạy tại VFIS dựa trên khoa học kinh tế về các nguyên tắc hoạt động của nền kinh tế. Các câu hỏi về kinh tế vi mô và vĩ mô đều được xem xét cẩn thận từ góc nhìn của người dân, doanh nghiệp và nhà nước. Điều đó tương tự như mối liên hệ qua lại giữa kinh tế và chính trị. Ví dụ như những vấn đề về việc làm và tinh thần doanh nghiệp trong việc tài trợ cho các dịch vụ công. Mối quan hệ giữa kinh tế và môi trường cũng được chú trọng trên quan điểm phát triển bền vững.

Học sinh học được gì trong môn Kinh tế học tại VFIS ?

Học môn Kinh tế học tại VFIS, học sinh sẽ hiểu được ý nghĩa của các vấn đề về việc làm và doanh nghiệp đối với nền kinh tế và xã hội nói chung, cũng như hiểu được các thuật ngữ và lý thuyết cơ bản của khoa học kinh tế, cấu trúc và quy luật của đời sống kinh tế. Học sinh phải có khả năng đánh giá các lập luận phản biện được đưa ra trong cuộc tranh luận kinh tế hiện tại và xem xét kỹ lưỡng các giải pháp, lựa chọn thay thế dựa trên các chính sách kinh tế khác nhau, cũng như phân tích nền tảng và tác động của các chính sách này. Vì vậy, điều quan trọng là phải hiểu được kiến thức kinh tế đang được xây dựng và vận hành như thế nào thông qua báo chí và các phương tiện truyền thông khác.

Học sinh cũng nên tìm hiểu tầm quan trọng của những đổi mới đối với toàn bộ nền kinh tế và xã hội trong nền kinh tế toàn cầu hiện nay.

1

Học sinh học Kinh tế tại VFIS như thế nào?

Các đặc điểm đặc trưng của nền kinh tế địa phương được xem xét trong quá trình giảng dạy tại VFIS. Mục đích cũng nhằm giúp học sinh học cách quản lý tài chính cá nhân và làm quen với cuộc sống công việc và môi trường doanh nghiệp một cách đa dạng. Thầy Cô tại VFIS luôn cố gắng tìm hiểu về vai trò của ngoại thương đối với Việt Nam và người dân Việt Nam. Chúng tôi phân tích các chu kỳ của nền kinh tế và sự tương tác của chúng giữa các nền kinh tế tư nhân và quốc gia, cũng như tác động của chúng đối với các chính sách xã hội, thuế, thất nghiệp và thiếu hụt lao động, v.v.

Nhìn chung, học Kinh tế là học một trong những kỹ năng sống quan trọng nhất. Một số học sinh cảm thấy hứng thú có thể tiếp tục theo đuổi Kinh tế ở cấp đại học và phát triển sự nghiệp trong các lĩnh vực kinh tế công, kinh doanh hoặc tài chính.
 
ThS. Katja Grekula | Giáo viên Lịch sử, Nghiên cứu xã hội, Kinh tế và Tư vấn nghề nghiệp

  • Thạc sĩ Nghiên cứu xã hội, Đại học Tampere, Phần Lan
  • Thạc sĩ Châu Âu về Nhân quyền và Dân chủ hóa