Skip to main content

Học sinh được hướng nghiệp tại VFIS như thế nào? 

Một trong những mục đích chính của Hướng nghiệp là hỗ trợ học sinh trong môi trường học tập mới và phát triển các năng lực chuyển đổi bao gồm các kỹ năng học và tự học. Xã hội ngày càng thay đổi nhanh chóng đòi hỏi nhiều kỹ năng và năng lực thích ứng từ công dân để thích nghi với cuộc sống cá nhân cũng như công việc trong tương lai. Các kỹ năng này cũng khá tương đồng với các phương pháp học tập và  phẩm chất học sinh cần có trong Chương trình học Tú tài Quốc tế.

Trong hoạt động định hướng nghề nghiệp, học sinh được hỗ trợ để nâng cao nhận thức về sự tác động của những lựa chọn trong việc học tập cũng như định hướng tương lai. Cùng với các môn học khác, hướng nghiệp đã làm rõ hơn ý nghĩa của các môn học này trong giáo dục và nâng cao kỹ năng sống. Mục đích là để học sinh làm quen với cuộc sống và nơi làm việc, các kỹ năng liên quan đến công việc, tinh thần khởi nghệp và các kỹ năng cần thiết trong tương lai.

1

Tại sao học sinh cần được hướng nghiệp?

Hướng nghiệp giúp học sinh phát triển năng lực của bản thân để đối mặt với các tình huống thay đổi trong cuộc sống. Chẳng hạn, khi học sinh bắt tay vào các nghiên cứu mới hoặc lần đầu tiên bước vào công việc. 

BridgeU - nền tảng hướng dẫn lựa chọn trường Đại học cũng như nghề nghiệp nổi tiếng đang được sử dụng cho các trường trung học trên toàn thế giới cũng đang được áp dụng tại VFIS. BridgeU tập trung hướng dẫn các học sinh lớp 10 trong định hướng  nghề nghiệp và khám phá các môn học. BridgeU được đưa vào chương trình giảng dạy tại trường ngay từ đầu với các nguồn tài nguyên giảng dạy miễn phí và đào tạo liên tục. Cùng với các công cụ đánh giá nhân cách và nghề nghiệp, phần mềm giúp học sinh tự khám phá bản thân để hiểu được mình là ai với những điểm mạnh và khát khao trong mình. 

Học sinh VFIS được hướng nghiệp như thế nào?

Các phương pháp giảng dạy đa dạng được áp dụng trong môn học và đáp ứng nhu cầu của từng cá nhân và từng nhóm. Các hình thức hướng dẫn khác nhau bao gồm hướng dẫn học sinh tập trung vào những câu hỏi các nhân, hướng dẫn nhóm nhỏ và hướng dẫn theo lớp. Các nhóm sẽ được thành lập một cách linh hoạt dựa trên nội dung và khả năng hỗ trợ của các thành viên trong nhóm. Môn học tập trung vào nhu cầu cá nhân của từng học sinh. Hướng nghiệp được cá nhân hóa bằng cách xem xét dựa trên mục tiêu cá nhân, kinh nghiệm, sở thích và mối quan tâm, lĩnh vực kiến thức cũng như các yếu tố có tác động đến hoàn cảnh sống. 

2

Mục đích chính của Hướng nghiệp nhằm củng cố kiến thức của bản thân. Học sinh được hướng dẫn để nhận ra điểm mạnh và cơ hội của chính mình. Học sinh được hướng dẫn lên kế hoạch tương lai và cách hiện thực hóa kế hoạch ở mức độ cụ thể, cùng với các cam kết về yêu cầu cần được thực hiện. Để đưa ra quyết định sáng suốt, học sinh phải có khả năng tìm và sử dụng thông tin cần thiết. Ngoài việc tra cứu thông tin, học sinh sẽ được làm quen với các cơ hội học tập cũng như lựa chọn nghề nghiệp trong môi trường công sở về sau. Mục đích cuối cùng giúp học sinh có thể ước tính một cách thực tế các điều kiện tiên quyết và khả năng của bản thân trong việc lập kế hoạch và ra quyết định nghề nghiệp cho chính mình.  

Cô Katja Grekula| Cố vấn Hướng nghiệp tại VFIS

  • Thạc sĩ Nghiên cứu xã hội, Đại học Tampere, Phần Lan