Skip to main content

Học Vật lý tại VFIS

Dành cho những học sinh đam mê khám phá thế giới xung quanh thì Vật lý đích thực là môn học để các em tìm ra lời giải thích về vũ trụ rộng lớn này, từ những hạt (vật lý) nhỏ nhất đến khoảng cách bao la giữa các thiên hà. Một trong những mục đích chính của việc trau dồi kiến thức Vật lý là truyền tải hình ảnh về tầm quan trọng của Vật lý trong việc xây dựng một tương lai bền vững: Vật lý cần thiết trong việc phát triển các giải pháp công nghệ mới, đảm bảo cuộc sống của con người và môi trường. Từ đó, học sinh cũng được hướng dẫn để có trách nhiệm với môi trường sống quanh mình. Vật lý còn giúp học sinh hiểu được vai trò chủ đạo của Vật lý và công nghệ trong đời sống hàng ngày, môi trường sống và xã hội. Thông quá những nghiên cứu, học sinh sẽ cảm nhận được Vật lý là một thành tựu vượt bậc của trí thông minh con người trong hành trình tìm hiểu thế giới và bản thân mỗi người.

22

Tại VFIS, môn học Vật lý được giảng dạy thông qua sự kết hợp giữa lý thuyết với thực hành và phát triển các kỹ năng nghiên cứu. Việc dạy và học Vật lý dựa trên quan sát và nghiên cứu về môi trường tự nhiên và công nghệ thông qua nhiều cách cách tiếp cận để giảng dạy khác nhau. 

Về bản chất, học Vật lý dựa vào phương pháp tiếp cận thực nghiệm, và điều này sẽ được phản ánh trong suốt quá trình học tập Vật lý tại VFIS. Phòng thí nghiệm Vật lý VFIS của chúng tôi được trang bị thiết bị và dụng cụ hiện đại nhất, cho phép thực hiện nhiều thí nghiệm về nhiều chủ đề khác nhau.

2

Nhiều phương pháp học tập/ giảng dạy từ truyền thống đến hiện đại đều áp dụng tại VFIS. Học tập tại VFIS nhấn mạnh vào sự tự định hướng, học tập đồng đẳng, các kỹ năng xã hội và cùng nhau kiến tạo nền giáo dục hướng tới cộng đồng. Đây cũng là những điều chúng ta cần dạy cho học sinh để trở thành những cá nhân phát triển toàn diện với tư duy tích cực và lòng nhân ái cao thượng.

Thầy. Joni Anttonen| Giáo viên Toán học và Vật lý

  • Thạc sĩ Giáo dục, Đại học Jyväskylä, Phần Lan