Skip to main content

Chính sách ưu tiên xét tuyển Đại học Tôn Đức Thắng dành cho học sinh Trường Quốc tế Việt Nam - Phần Lan, năm học 2023-2024

Với triết lý giáo dục Phần Lan lấy người học là trung tâm và định hướng học tập suốt đời theo 4 giá trị cốt lõi “Vitality (Sức sống mạnh mẽ, sâu sắc), Flexibility (Khả năng thích ứng và linh hoạt), Inclusion (Hòa nhập cùng phát triển), Sisu (Nội lực bền bỉ, quyết chí vươn lên)”, học sinh VFIS sau khi tốt nghiệp THPT có đầy đủ các năng lực tư duy và tự học, năng lực văn hóa, năng lực công nghệ thông tin và truyền thông, kỹ năng sống và tinh thần khởi nghiệp, năng lực ngoại ngữ cũng như các năng lực khác để có thể tiếp tục nâng cao trình độ ở bất kỳ cơ sở giáo dục đại học nào.  

Nhằm tạo cơ hội cho học sinh VFIS tiếp tục trau dồi, rèn luyện tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) để có thể phát huy tối đa các năng lực cá nhân trong đào tạo nghề nghiệp của bản thân. Nhà trường triển khai Chính sách ưu tiên xét tuyển Đại học Tôn Đức Thắng dành cho học sinh Trường Quốc tế Việt Nam - Phần Lan, năm học 2023-2024. Cụ thể như sau:


Về đối tượng và phạm vi xét tuyển cho học sinh VFIS

  • Theo Điểm a Khoản 1 Điều 5 Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT về Quy chế tuyển sinh đại học của Bộ GD&ĐT: Đối tượng dự tuyển vào chương trình đại học phải là người được công nhận tốt nghiệp THPT của Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận văn bằng trình độ tương đương. 
  • Học sinh VFIS nếu có bằng tốt nghiệp THPT Việt Nam hoặc có văn bằng tương đương THPT (do Sở GD&ĐT xác nhận văn bằng tương đương) thì đủ điều kiện để xét tuyển vào các chương trình đại học của TDTU; trường hợp chỉ có chứng chỉ tú tài quốc tế IB và nếu không được công nhận trình độ tương đương với văn bằng THPT Việt Nam thì có thể xét vào các chương trình liên kết đơn bằng (nếu thỏa đầu vào của Trường ký kết)

Đề xuất phương án ưu tiên xét tuyển cho học sinh VFIS

a. Đối tượng 1: Học sinh hoàn tất chương trình THPT lớp 12 năm 2023 và học liên tục 3 năm THPT tại VFIS; Có năng lực tiếng Anh tương đương trình độ IELTS 5.5 trở lên; Có điểm trung bình năm lớp 12 đạt từ 7.0 trở lên; Có bằng tốt nghiệp THPT Việt Nam hoặc được công nhận tương đương tốt nghiệp THPT của Việt Nam
        Phạm vi:  Xét tuyển thẳng vào tất cả các chương trình đại học. 
    •    Chương trình tiêu chuẩn (https://admission.tdtu.edu.vn/dai-hoc/chuong-trinh-tieu-chuan-day-hoc-bang-tieng-viet)
    •    Chương trình chất lượng cao (https://admission.tdtu.edu.vn/dai-hoc/chuong-trinh-chat-luong-cao)
    •    Chương trình đại học bằng tiếng Anh (https://admission.tdtu.edu.vn/dai-hoc/chuong-trinh-dai-hoc-bang-tieng-anh)
    •    Chương trình liên kết đào tạo quốc tế (https://admission.tdtu.edu.vn/du-hoc/chuong-trinh-lien-ket-dao-tao-quoc-te-trinh-do-dai-hoc-nam-2022)

b. Đối tượng 2: Học sinh học hoàn tất chương trình THPT lớp 12 năm 2023 tại VFIS; Có năng lực tiếng Anh tương đương trình độ IELTS 5.5 trở lên; Có điểm trung bình năm lớp 12 đạt từ 6.5 trở lên; Có bằng tốt nghiệp THPT Việt Nam hoặc được công nhận tương đương tốt nghiệp THPT của Việt Nam 
Phạm vi: Xét tuyển thẳng vào Chương trình đại học bằng tiếng Anh (https://admission.tdtu.edu.vn/dai-hoc/chuong-trinh-dai-hoc-bang-tieng-anh)

c. Đối tượng 3: Học sinh học hoàn tất chương trình THPT lớp 12 tại VFIS năm 2023; Có năng lực tiếng Anh tương đương trình độ IELTS 5.5 trở lên; Có bằng tốt nghiệp THPT Việt Nam hoặc được công nhận tương đương tốt nghiệp THPT của Việt Nam
Phạm vi: Xét vào các chương trình liên kết quốc tế (https://admission.tdtu.edu.vn/du-hoc/chuong-trinh-lien-ket-dao-tao-quoc-te-trinh-do-dai-hoc-nam-2022)

d. Đối với học sinh VFIS có chứng chỉ IB và có năng lực tiếng Anh đạt IELTS 6.0 trở lên được tuyển thẳng vào chương trình liên kết quốc tế đơn bằng khi đảm bảo điều kiện đầu vào khác của Trường liên kết cấp bằng (đảm bảo yêu cầu văn bằng tốt nghiệp của Trường liên kết quốc tế) hoặc TDTU sẽ giới thiệu học sinh VFIS đi học tại các Trường đối tác của TDTU (nếu đủ điều kiện).

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

  • Văn phòng Tuyển sinh VFIS:
  • Phone: (028) 37 755 110
  • Hotline: 090 399 6232 - 094 451 4477
  • Email: admissions@vfis.tdtu.edu.vn