Nhảy đến nội dung
x

Cách nộp hồ sơ

TIÊU CHÍ & QUY TRÌNH TUYỂN SINH

KHỐI LỚP THEO ĐỘ TUỔI TẠI VFIS

Bảng bên dưới hướng dẫn độ tuổi nhập học cho năm học 2020-2021 tại VFIS. Tuy nhiên quyết định lớp học cuối cùng của học sinh tại trường còn dựa vào kết quả xem xét hồ sơ và đánh giá đầu vào tại VFIS.

Học sinh đến từ các hệ thống trường học với lịch năm học khác có thể được yêu cầu học lại một học kỳ. Vui lòng liên hệ bộ phận tuyển sinh để biết thêm thông tin chi tiết.

Khoi lop

QUY TRÌNH TUYỂN SINH

Bước 1: Đăng ký hồ sơ nhập học

 • Hoàn thành mẫu đơn Đăng ký nhập học (online hoặc bản giấy)
 • Tất cả tài liệu dưới đây có thể gửi trực tiếp đến Trường hoặc scan và gửi email đến admissions@vfis.tdtu.edu.vn
  • Nộp bản sao kết quả học tập/ bảng điểm của 2 năm học gần đây nhất (nếu có) của học sinh.
  • Bản sao giấy khai sinh (với học sinh Việt Nam) và Hộ chiếu (với học sinh nước ngoài)
  • Tất cả các Báo Cáo của Chuyên viên Tâm Lý Giáo dục cho học sinh có khó khăn trong học tập
  • Các thông tin báo cáo sức khỏe liên quan.
  • Hộ chiếu của phụ huynh/ người giám hộ (đối với học sinh quốc tế) hoặc CMND của phụ huynh/ người giám hộ (đối với học sinh người Việt)
 • Thanh toán phí tuyển sinh không hoàn lại 2.250.000 VNĐ cho một hồ sơ (Đối với Khối tiểu học) HOẶC 4.500.000 VNĐ cho một hồ sơ (Đối với Khối THCS & Lớp 10)

Bước 2: Kiểm tra đầu vào

Tất cả các học sinh đều phải tham gia bài phỏng vấn, xét tuyển hồ sơ và đánh giá đầu vào tại VFIS.

Nội dung đánh giá đầu vào phản ánh các tiêu chuẩn chương trình giáo dục của Phần Lan, đánh giá toàn diện quá trình học của học sinh. Buổi đánh giá này cho phép chúng tôi hiểu hơn nhu cầu học tập và các đặc điểm cá nhân (năng lực học thuật, mức độ phát triển cảm xúc, hành vi) của từng học sinh.

 • Lớp 1: Ứng viên sẽ được tham gia các hoạt động đánh giá đơn giản về kỹ năng vận động, giao tiếp xã hội, thấu hiểu ngôn ngữ.
 • Lớp 2 – 12: Ứng viên sẽ được kiểm tra kĩ năng nói, đọc, viết ngôn ngữ và năng lực toán học. Từ lớp 6 đến lớp 10, bài kiểm tra bao gồm cả môn khoa học.Với học sinh quốc tế, các hoạt động đánh giá chỉ thực hiện bằng tiếng Anh. Với học sinh Việt Nam (theo học chương trình quốc tế hay song ngữ), các hoạt động đánh giá sẽ diễn ra bằng tiếng Anh lẫn tiếng Việt.

danh gia

Bước 3: Thư mời nhập học

Trong trường hợp được tiếp nhận học, nhà trường sẽ thông báo qua email tới phụ huynh về kết quả bài kiểm tra và thủ tục nhập học trong vòng 05 đến 10 ngày làm việc kể từ buổi đánh giá đầu vào.

Phí giữ chỗ cần được thanh toán trong vòng 14 ngày (kể từ ngày thư mời nhập học được gửi đi) nhằm giữ chỗ cho học sinh tại trường. Phí giữ chỗ có thể được thanh toán bằng phương thức chuyển khoản hoặc tiền mặt tại Bộ phận Tài chính.