Nhảy đến nội dung
x

Học phí và học bổng

 

HỌC PHÍ VÀ CÁC LOẠI PHÍ – NĂM HỌC 2019-2020

Đơn vị tiền tệ: Đồng Việt Nam

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ

Cấp lớp

Học phí đã giảm trừ nguyên năm

Học phí học kỳ 1

Học phí học kỳ 2

Year 1/Lớp 1

435,800,000

219,640,000

251,020,000

Year 2/Lớp 2

435,800,000

219,640,000

251,020,000

Year 3/Lớp 3

435,800,000

219,640,000

251,020,000

Year 4/Lớp 4

435,800,000

219,640,000

251,020,000

Year 5/Lớp 5

435,800,000

219,640,000

251,020,000

CHƯƠNG TRÌNH SONG NGỮ

Cấp lớp

Học phí đã giảm trừ nguyên năm

Học phí học kỳ 1

Học phí học kỳ 2

Year 1/Lớp 1

219,100,000

110,420,000

126,200,000

Year 2/Lớp 2

233,340,000

117,600,000

134,400,000

Year 3/Lớp 3

233,340,000

117,600,000

134,400,000

Year 4/Lớp 4

233,340,000

117,600,000

134,400,000

Year 5/Lớp 5

233,340,000

117,600,000

134,400,000

Học phí bao gồm chi phí cho các môn học chính khoá, hoạt động ngoại khoá tại trường, phí tham gia các câu lạc bộ, các chuyến tham quan dã ngoại trong thành phố, các trại kỹ năng (tự chọn) trong các kỳ nghỉ của nhà trường, tài liệu tham khảo học tập, hoạt động phụ đạo các môn chính khoá (trừ tiếng Anh) dành cho học sinh không theo kịp chương trình.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI HỌC PHÍ

Ưu đãi đăng ký sớm cho gói trả 1 năm:

  • Thanh toán trước 29/4/2019: giảm 10%
  • Thanh toán từ 30/04/2019 đến 15/07/2019: giảm 5%

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI HỌC PHÍ CHO ANH CHỊ EM RUỘT

  • Con thứ 2 trở đi: giảm 10% học phí 

PHÍ ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH

Phí đăng ký tuyển sinh 2,250,000 là chi phí hành chính và đánh giá đầu vào đối với mỗi học sinh nhập học. Phí tuyển sinh này không hoàn lại.

PHÍ GIỮ CHỖ

Phụ huynh được yêu cầu đóng khoản tiền giữ chỗ 25,000,000 VNĐ cho mỗi học sinh cho chương trình quốc tế, 15,000,000 VNĐ cho mỗi học sinh cho chương trình song ngữ trước khi Học sinh nhập học. Tiền đặt cọc chỉ được hoàn lại với điều kiện khi Phụ huynh gửi thông báo bằng văn bản tới Trường 90 ngày trước khi Học sinh xin ngừng học. Nếu Phụ huynh không nộp Phiếu Thông báo nghỉ học 90 ngày trước ngày học cuối cùng của Học sinh tại trường, Nhà trường không có nghĩa vụ trả lại Tiền đặt cọc.

CÁC KHOẢN PHÍ KHÁC

Đồ dùng học tập, văn phòng phẩm, sách tham khảo, chi phí ăn uống, đồng phục, các chuyến học tập dã ngoại ngoài thành phố hoặc nước ngoài, là các khoản phí riêng biệt ngoài học phí và sẽ do phụ huynh/ người giám hộ chi trả.

NHẬP HỌC MUỘN

Nếu học sinh nhập học muốn sau khi Học kỳ 1 bắt đầu, Học phí cho thời gian học còn lại của năm phải được trả trước khi nhập học theo bảng dưới đây:

Thời gian học sinh nhập học:

Nửa đầu học kỳ 1/

Nửa cuối học kỳ 1

Học kỳ 2

Học phí nhập học muộn

Học phí nguyên năm

80% học phí nguyên năm

Học phí kỳ 2

CHÍNH SÁCH DỪNG HỌC VÀ HOÀN TRẢ PHÍ

Phụ huynh có trách nhiệm điền đầy đủ thông tin vào Phiếu Thông báo nghỉ học của Trường và nộp cho Nhà Trường tối thiểu 90 ngày (bao gồm cả ngày cuối tuần và nghỉ lễ) trước ngày học cuối cùng của Học sinh tại trường. Chỉ khi báo trước đủ 90 ngày như quy định và việc dừng học diễn ra trong học kỳ 1, chính sách hoàn 50% học phí và tiền giữ chỗ mới được áp dụng. Nếu học sinh dừng học trong học kỳ 2 và báo trước đủ 90 ngày, nhà trường sẽ chỉ hoàn lại tiền giữ chỗ. Nhà trường sẽ không hoàn trả phần học phí còn lại đối với những trường hợp đóng Học phí theo kỳ và Nhập học muộn từ nửa cuối học kỳ 1. Học phí không được hoàn trả cho trường hợp học sinh vắng học. Nhà trường sẽ hoàn trả học phí trong vòng 15 ngày sau ngày học cuối cùng của học sinh tại trường.

ch%C3%ADnh%20s%C3%A1ch.jpg

TRÁCH NHIỆM THANH TOÁN

Phụ huynh có trách nhiệm thanh toán các khoản phí được quy định cho trường trước khi học sinh có thể nhập học. Trách nhiệm này thuộc về Phụ huynh và không thể uỷ quyền cho bất kỳ công ty nào. Tất cả Học phí sẽ được thanh toán và xuất phiếu thu bằng VND trừ khi Học phí được thanh toán từ nước ngoài. Khi đó, thanh toán qua chuyển khoản bằng USD theo tỷ giá niêm yết của ngân hàng tại thời điểm thanh toán sẽ được chấp nhận.

* Nhà trường có quyền điều chỉnh Bảng phí theo từng thời điểm.

Tải xuống bảng học phí của VFIS năm học 2019 - 2020

Tải xuống Phương thức thanh toán