Skip to main content

Tuần lễ sách

Tuần lễ sách tại VFIS từ ngày 01 -05.03.2021 với nhiều hoạt động phong phú dành cho tất cả thầy cô và học sinh, bao gồm: DEAR - Drop Everything And Read (Nào mình cùng dừng mọi thứ lại và đọc); thiết kế bìa sách; viết chuyện; thiết kế thẻ đánh dấu trang sách, nặn tượng sáp và hóa thân thành các nhân vật từ sách,...Đây chỉ là một số trong nhiều cách nhằm tạo nên niềm vui đọc sách. Hy vọng quý phụ huynh và các em học sinh đã có 1 tuần học
ý nghĩa với nhiều niềm vui và bài học thú vị từ sách.

1234