Skip to main content

Liên hệ

Trường Quốc tế Việt Nam - Phần Lan

- Địa chỉ: 01, Đường D1, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh (bên trong Đại học Tôn Đức Thắng, 19 Đường Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh)

- Hotline: (028) 37 755 110

- Hotline: (+84) 090 399 6232

- Hotline: (+84) 094 451 4477

- Email: admissions@vfis.tdtu.edu.vn

- Website: vfis.tdtu.edu.vn

- Facebook: facebook.com/vfis.tdtu.edu.vn

- Youtube: Youtube.com/vfischannel

 

Kết nối với chúng tôi