Skip to main content

Thư viện truyền cảm hứng

Hệ thống thư viện hiện đại với nhiều không gian học tập sáng tạo, truyền cảm hứng học tập và gia tăng khả năng tập trung cho học sinh. Với nguồn tài nguyên thông tin đa dạng, phong phú tương ứng với mỗi môn học,  cùng các dịch vụ hỗ trợ đa dạng, thư viện VFIS đáp ứng tối đa nhu cầu tiếp cận, tham khảo và khai thác tất cả các nguồn tài nguyên cho  giáo viên và học sinh. 

Để tìm hiểu thêm về cơ sở vật chất tại VFIS, vui lòng tham khảo tại đây

1