Skip to main content

Liên hệ

Trường Quốc tế Việt Nam - Phần Lan

- Địa chỉ: 01, Đường D1, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh (bên trong Đại học Tôn Đức Thắng, 19 Đường Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh)

- Website: vfis.tdtu.edu.vn

- Facebook: facebook.com/vfis.tdtu.edu.vn

- Youtube: Youtube.com/vfischannel

 

- Bộ phận Tuyển sinh:

Phòng: 1.507 (Unit 5)

Phone: (028) 37 755 110, Ext: 191

Hotline: 090 399 6232 - 094 451 4477

Email: admissions@vfis.tdtu.edu.vn

- Bộ phận Học vụ:

Phòng: 1.505 (Unit 5)

Phone: (028) 37 755 110, Ext: 188

Hotline: 094 575 0160 - 091 418 5318

Email: academic@vfis.tdtu.edu.vn

- Bộ phận Tài chính và Xe Bus:

Phòng: 1.502 (Unit 5)

Phone: (028) 37 755 110, Ext: 182

Hotline : 090 1167 319

Email: finance@vfis.tdtu.edu.vn & transport@vfis.tdtu.edu.vn

- Bộ phận Quản trị tổng hợp:

Phòng: 1.607 (Unit 6)

Phone: (028) 37 755 110, Ext: 189

Email: 

*Căn tin: catering@vfis.tdtu.edu.vn

*Nhân sự: hr@vfis.tdtu.edu.vn

*Hỗ trợ IT: helpdesk@vfis.tdtu.edu.vn

- Bộ phận Y tế:

Phòng: 1.501 (Unit 5)

Phone: (028) 37 755 110, Ext: 193

Hotline: 0944 270 160

Email: nurse@vfis.tdtu.edu.vn