Skip to main content

Thông tin chương trình Tú Tài Quốc Tế

Nhằm mang lại thông tin chi tiết về chương trình Tú tài Quốc tế, nhà trường thường xuyên tổ chức buổi thông tin mỗi 2 tuần với những nội dung từng buổi như sau:

  • Buổi 1: Thông tin tổng quan về chương trình Tú tài Quốc tế và đầu vào của chương trình Quốc tế 
  • Buổi 2: Sự khác biệt giữa chương trình Tú tài Quốc tế và chương trình khác, hệ thống điểm và đầu vào đại học
  • Buổi 3: IBDP: CAS và bài luận chuyên sâu 
  • Buổi 4: IBDP: Tri thức luận 
  • Buổi 5: IBDP: Phương pháp học tập và hồ sơ học sinh

Buổi thông tin đầu tiên đã diễn ra vào thứ Ba, ngày 10 tháng 11. Rất vui được chào đón Quý phụ huynh và các em học sinh đến tham dự những buổi thông tin tiếp theo. Thông tin sẽ được cập nhật trong các email sắp tới.

1

Tags