Skip to main content

Giáo Dục Mỹ Thuật - Công Cụ Tư Duy 

Giáo dục nghệ thuật trở nên rất quan trọng khi chúng ta hướng đến việc phát triển các kỹ năng của thế kỷ 21 cho học sinh. Ngày nay, trẻ em đang sống trong một thế giới phức tạp, đa phương thức tràn ngập thông tin từ TV, mạng Internet, trò chơi điện tử… Rõ ràng, chúng ta phải trang bị cho học sinh tư duy phân tích và sáng tạo. Cả hai kỹ năng này được chuyển hóa trực tiếp thành năng lực giải quyết vấn đề.  

1

Khả năng về thẩm mỹ giúp trẻ nhìn thấy những câu trả lời, sử dụng trí tưởng tượng để xây dựng bản đồ thông tin tổng thể, chưa kể đến nhận thức thẩm mỹ và cảm xúc để trở một thành viên xã hội toàn diện hơn.

Chúng ta ai cũng mong muốn con em mình thành công. Người đạt được những thành tựu ở mọi lĩnh vực thường có điểm chung: hào hứng với nhiều chủ đề khác nhau. Người công dân trong tương lai cần cả khả năng phân tích lẫn trí tưởng tượng để trở thành một người đổi mới và sáng tạo. Giáo dục nghệ thuật xứng đáng có một vai trò bình đẳng như các môn khoa học khác. 

2

3

 

Nếu như vậy vẫn chưa đủ, chúng ta không nên đánh giá thấp giá trị to lớn của niềm vui được chia sẻ tại các phòng học nghệ thuật. Tại VFIS, chúng tôi rất yêu và cần giáo dục nghệ thuật. 

Saila Purho | Giáo viên Mỹ Thuật