Skip to main content

Họp mặt Phụ huynh - Giáo viên

Vào hai ngày 27-28.10.2022, Nhà trường đã tổ chức các buổi gặp gỡ giữa phụ huynh và giáo viên nhằm trao đổi, cập nhật thông tin học tập của học sinh VFIS sau hơn 2 tháng học tập đầu năm học 2022-2023.


Đây là hoạt động định kỳ giúp giáo viên, phụ huynh cùng nhau hỗ trợ tốt nhất cho học sinh thực hiện tốt kế hoạch học tập cá nhân của mình tại VFIS, với mục tiêu cá nhân hóa lộ trình học tập phù hợp với từng học sinh, đảm bảo sự tiến bộ trong học tập cũng như tăng cường sự an lạc, hạnh phúc của học sinh.
 

1