Skip to main content

HỘI DIỄN TÀI NĂNG VFIS 2023

Loại hình biểu diễn | Types of Performing Art 

  • Ca hát | Singing
  • Nhảy múa | Dance
  • Diễn kịch, kể chuyện | Dramatics, Story telling 
  • Biểu diễn nhạc cụ | Musical instrument performance 
  • Biểu diễn xiếc | Circus Art 

* Lưu ý dành cho tiết mục tham gia vòng sơ khảo | Note for repertoire of the first round

  • Thời gian trình diễn của mỗi tiết mục tối thiểu là 1 phút, tối đa 3 phút | Duration: at least 1 min/ performance, and 3 min/performance at most. 
  • Thí sinh vui lòng gửi nhạc nền đến Ban tổ chức (nếu có) trước ngày 11.04.2023 |  Background music must be provided (if needed / any) by April 11, 2023
  • Thí sinh tự túc về trang phục biểu diễn. | Students are in charge of choosing their own outfits by themselves in advance. 
  •  

1