Skip to main content
Giáo viên nghệ thuật
Thạc sĩ nghệ thuật, Trường Đại học Nghệ thuật, Thiết kế và Kiến trúc thuộc Aalto, Phần Lan
pekkajoonashakaste@vfis.tdtu.edu.vn

Thầy JOONAS HAKASTE