Skip to main content
Điều phối viên môn khoa học - Hệ Song ngữ
Giáo viên Hóa học
Cử nhân sư phạm Hóa, Đại học sư phạm TPHCM, Việt Nam.
phamduongthanhsang@vfis.tdtu.edu.vn

Thầy Phạm Dương Thanh Sang