Skip to main content

Học nghệ thuật thị giác tại VFIS

Môn học Nghệ thuật thị giác mong muốn truyền cảm hứng và mang đến cho học sinh cơ hội mở rộng tầm nhìn, rèn luyện sự tập trung và chuẩn bị hành trang cho tương lai. Nghệ thuật là điều cần thiết!

Lợi ích của việc học Nghệ thuật thị giác Chúng tôi cố gắng hướng dẫn cho học sinh cách thể hiện suy nghĩ và quan điểm của bản thân thông qua những bài học phong phú và đa dạng về Nghệ thuật thị giác. Tuy nhiên, Nghệ thuật thị giác không chỉ là vẽ, vẽ tranh hay điêu khắc. Các bài tập về Nghệ thuật thị giác và thiết kế không chỉ phản ánh quá khứ mà còn định hình tương lai của chúng ta. Khi thế giới đang thay đổi nhanh chóng và học sinh bị ảnh hưởng bởi nhiều thông điệp trực quan, và điều quan trọng lúc này là phải phát triển kỹ năng tư duy phản biện và hiểu biết về công dụng của phương tiện truyền thông đối với cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Thiết kế và Nghệ thuật thị giác, cùng với công nghệ đã, đang và sẽ đóng góp cho sự sáng tạo và hạnh phúc của học sinh, cũng như cho các em những công cụ để định hình con đường riêng của mình trong một xã hội hội nhập và hiện đại.

1

Học sinh VFIS học Nghệ thuật thị giác ở đâu? Đó là nơi có một căn phòng Nghệ thuật rộng rãi, đẹp đẽ trên tầng 3 của VFIS. Chúng tôi đã tìm hiểu về các yếu tố và nguyên tắc của nghệ thuật thông qua nhiều hoạt động và nguyên liệu học tập như: vẽ bằng bút chì, phấn màu dầu, nước màu, than, đất sét và nhiếp ảnh. Đối với các bài học về thiết kế đồ họa, tiếp thị và truyền thông, cô trò chúng tôi sử dụng iPad, máy tính Apple Mac và máy in. Đối với các bài học về Công nghệ thiết kế, chúng tôi được toàn quyền “đột nhập” vào phòng học kỹ nghệ và tự do sử dụng bộ định tuyến CNC, máy in 3D, máy may, v.v. Học sinh lớp Nghệ thuật thị giác nâng cao còn có thể tạo ra các thiết kế với các chương trình TinkerCad và tận dụng tất cả các khả năng công nghệ thiết kế thông qua hoạt động ngoại khóa, bao gồm “tinh thần khởi nghiệp”.

2

Học sinh VFIS học Nghệ thuật thị giác như thế nào tại VFIS? Nghệ thuật thị giác được dạy tại VFIS như một môn học bắt buộc, duy nhất cho đến hết lớp 6, 7 và 10, và là một môn học tự chọn đến hết lớp 8 và lớp 9. Là một môn học bắt buộc, Nghệ thuật thị giác được phân bổ 2 tiết dạy 45 phút mỗi tuần ở các lớp 1-7 và một tiết 45 phút mỗi tuần ở lớp 10, và được phân bố 3 tiết dạy 45 phút đối với các lớp 8-10. Tất cả học sinh trung học khi học Nghệ thuật thị giác sẽ sử dụng Padlet như hồ sơ năng lực trực tuyến với những tác phẩm nghệ thuật, dự án, tiến độ và nguồn cảm

 

3

 

Cô Saila Purho | Giáo viên Nghệ thuật

  • Thạc sĩ Giáo dục - Đại học Jyväskylä, Phần Lan
Tags