Skip to main content

Chương trình học

7

 

VFIS đào tạo 02 chương trình học tập là Chương trình quốc tế và Chương trình song ngữ ở cả 3 cấp học: Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông.

Tại Phần Lan, Khung chương trình Quốc gia cốt lõi được sử dụng là văn bản chính thức để cung cấp khung chuẩn cho địa phương thiết kế chương trình. Chương trình giảng dạy của VFIS phản ánh các mục tiêu chung và nội dung trọng yếu của Khung chương trình này với sự điều chỉnh trong việc dạy các môn học và cấu trúc giáo dục cho phù hợp bối cảnh thực tế tại Việt Nam. Chương trình học cũng thể hiện quan niệm về học tập và các  mục tiêu phát triển môi trường học tập, văn hóa học đường và phương pháp làm việc riêng của VFIS. 

Chương trình giảng dạy của VFIS dựa trên bản cập nhật mới nhất của Khung chương trình quốc gia Phần Lan được ban hành năm 2017. Một đặc điểm nổi bật là sự gắn kết chủ đề giữa các môn học để trau dồi sự phát triển các kỹ năng của thế kỷ 21 thông qua các phương pháp sư phạm được cá nhân hóa.

VFIS đã được Tổ chức Tú tài Quốc tế (IBO) công nhận là trường IB trên toàn cầu và ủy quyền chính thức để giảng dạy Chương trình Tú tài Quốc tế từ năm 2021. VFIS cũng là trường học IB chuẩn Phần Lan đầu tiên tại Châu Á. Các trường IB trên toàn cầu như VFIS cùng nhau chia sẻ những triết lý chung, cam kết cùng thực hiện nền giáo dục quốc tế chất lượng cao và đầy thử thách, ở đó Nhà trường tin rằng sẽ khuyến khích học sinh làm chủ được cuộc sống của chính mình với sự nghiệp thật vững vàng.

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ

Chương trình quốc tế là chương trình giảng dạy được thiết kế dựa trên Khung Chương Trình Quốc Gia Phần Lan từ lớp 1-9. Riêng đối với học sinh Việt Nam sẽ được bổ sung các môn học bắt buộc từ Chương trình giảng dạy quốc gia Việt Nam bao gồm môn Tiếng Việt, Việt Nam học (tích hợp Lịch sử, Địa lý và Đạo đức, Văn hoá) bằng tiếng Việt. Học sinh trung học phổ thông lớp 11 và 12 học theo chương trình đào tạo tú tài quốc tế (IB) và một năm dự bị IB ở lớp 10. Chương trình được giảng dạy bằng tiếng Anh bởi giáo viên Phần Lan và quốc tế. 

1

 

CHƯƠNG TRÌNH SONG NGỮ

Chương trình song ngữ là chương trình giảng dạy tích hợp giữa chương trình của Phần Lan và Việt Nam từ lớp 1 đến lớp 9 với các môn học và nội dung bổ sung theo yêu cầu của Bộ Giáo dục Việt Nam. Tới cuối lớp 12, học sinh có đủ điều kiện dự thi kì thi trung học phổ thông quốc gia Việt Nam. Cải cách giáo dục cơ bản Việt Nam hiện tại đã cơ cấu lại và chuyển đổi từ việc học dựa trên kiến thức sang học tập dựa trên năng lực, và điều này sẽ thu hẹp đáng kể khoảng cách giữa chương trình giảng dạy của Việt Nam và Phần Lan. Tiếng Việt và Tiếng Anh là ngôn ngữ giảng dạy chính.
 

2

 

Chương trình tiếng Anh xây dựng dựa trên khung chuẩn của hệ thống đánh giá tiếng Anh Cambridge, đơn vị đứng đầu thế giới về chứng nhận chất lượng dạy và học trong tiếng Anh. Học sinh được hỗ trợ để đạt được các tiêu chuẩn quốc tế về tiếng Anh ở trình độ B2, tương đương IELTS 6.5 khi tốt nghiệp.

Clip: Học gì tại VFIS