Skip to main content
Học Lịch sử tại VFIS
Lịch sử, trong nhận thức phổ biến hiện nay, là những câu chuyện phủ kín bụi thời gian. Tại VFIS, chúng tôi nghĩ khác: Lịch sử tồn tại trong hơi thở của cuộc sống.
Học Kỹ nghệ tại VFIS
Giáo dục Kỹ nghệ ra đời vào nửa sau thế kỷ 19 ở Thụy Điển và Phần Lan.
Học Kinh tế gia đình tại VFIS
Kinh tế gia đình là lĩnh vực kết nối nhiều yếu tố như: kiến ​​thức kinh tế, tài chính, khoa học, kỹ năng sử dụng các thiết bị, công cụ trong gia đình, văn hóa ứng xử,  thói quen và hành vi để nâng cao chất lượng cuộc sống.
Giáo Dục Mỹ Thuật - Công Cụ Tư Duy 
Giáo dục nghệ thuật trở nên rất quan trọng khi chúng ta hướng đến việc phát triển các kỹ năng của thế kỷ 21 cho học sinh. Ngày nay, trẻ em đang sống trong một thế giới phức tạp, đa phương thức tràn ngập thông tin từ TV, mạng Internet, trò chơi điện tử…
Học giáo dục thể chất tại VFIS
Giáo dục Thể chất (PE) được giảng dạy như một môn học độc lập tại VFIS, nhằm tạo ra những ảnh hưởng đến sự an lạc của học sinh, thông qua thể chất, tâm lý xã hội và đặc biệt là một hình thể đẹp.
Học Địa lý tại VFIS
Chúng ta đang sống, học tập và làm việc trong một xã hội toàn cầu hóa, và việc hiểu biết về kiến thức Địa lý là điều cần thiết để hiểu về thế giới phong phú này.