Skip to main content

Đặc điểm của một học sinh VFIS

1

1. Cân bằng: Một con người khỏe mạnh và hạnh phúc phải biết cân bằng về học vấn, xã hội, tâm lý và thể chất. Nhà trường nuôi dưỡng một môi trường học tập lành mạnh và an toàn, nơi mọi người đều cảm thấy được hòa nhập.

2. Song ngữ: Chúng tôi bảo đảm rằng các em học sinh trong chương trình song ngữ sẽ thành thạo tiếng Anh và tiếng Việt sau khi tốt nghiệp. Học sinh quốc tế có thể lựa chọn học tiếng Việt như một ngoại ngữ và cũng đạt được trình độ thành thạo. Ngoài ra, học sinh có thể lựa chọn học nhiều ngoại ngữ khác. 

3. Toàn cầu: Chúng tôi giúp các em học sinh trở thành những công dân toàn cầu có kiến thức, năng lực và kỹ năng hợp tác trong môi trường quốc tế.

4. Cởi mở: Chúng tôi truyền cảm hứng, khuyến khích sự tìm tòi và tư duy phản biện nhưng cũng giáo dục học sinh biết trân trọng các giá trị văn hóa và truyền thống của mình cũng như văn hóa của người khác.

3

5. Cộng tác: Chúng tôi tin rằng kiến thức và kỹ năng được xây dựng tốt nhất khi có sự cộng tác với người khác. Việc học được diễn ra trong sự tương tác với những người xung quanh như bạn bè, giáo viên nói riêng, cộng đồng nói chung. Chúng tôi luôn khuyến khích  học sinh chia sẻ kiến thức của mình.

6. Thành công: Chúng tôi truyền cảm hứng, khuyến khích các em học sinh đặt mục tiêu trong mọi hoạt động học tập của mình. Học sinh tập trung vào mục tiêu học tập riêng và quyết tâm thực hiện từng bước dẫn đến thành công. Đây là cách học sinh xây dựng một nền tảng vững chắc cho sự phát triển cá nhân, phát triển kỹ năng và năng lực của mình.

7. Sáng tạo: Chúng tôi tự tin rằng những học sinh có óc sáng tạo có thể dễ dàng thích nghi với những hoàn cảnh thay đổi trong cuộc sống bằng cách tìm ra giải pháp mới cho bất kỳ vấn đề nào. Chương trình giảng dạy của chúng tôi được thiết kế để khuyến khích các em học sinh sáng tạo vượt giới hạn.

2

8. Thông thạo kỹ thuật số: Trở thành công dân kỹ thuật số là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong chương trình giáo dục của chúng tôi. Chúng tôi hiểu rằng học sinh cần có kỹ năng công dân kỹ thuật số để tham gia cộng đồng một cách trọn vẹn. Chương trình của chúng tôi bảo đảm rằng công nghệ thông tin được tích hợp sâu vào việc dạy và học như một công cụ và như một môn học.

7

9. Tư duy lãnh đạo: Sự lãnh đạo đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của học sinh. Nó giúp học sinh biết đón nhận thử thách và giải quyết vấn đề, do đó việc lãnh đạo rất quan trọng đối với sự phát triển và hạnh phúc của các em. Tại VFIS, chúng tôi hiểu điều này và xây dựng mô hình các kỹ năng lãnh đạo nhằm nuôi dưỡng toàn bộ cộng đồng các em học sinh hướng tới đạt được kết quả học tập tốt nhất có thể

9

Để tìm hiểu đời sống học đường tại VFIS, vui lòng tham khảo tại đây