Skip to main content

Năng lực tổng hợp

1

Yếu tố quan trọng của chương trình giảng dạy Phần Lan là sự phát triển của năng lực tổng hợp theo chiều ngang. Thông qua các phương pháp học tập linh hoạt, phù hợp cùng với sự hỗ trợ toàn diện từ giáo viên, học sinh VFIS được khuyến khích khám phá thế mạnh của mình và niềm đam mê trong học tập. Bảy năng lực tổng hợp theo chiều ngang góp phần trong tất cả các môn học là: 

  • Năng lực tư duy và tự học
  • Năng lực văn hóa, sự tương tác và tự thể hiện bản thân
  • Tự chăm sóc bản thân và quản lý cuộc sống hàng ngày
  • Đa năng lực
  • Năng lực công nghệ thông tin và truyền thông
  • Kĩ năng sống và tinh thần khởi nghiệp
  • Tham gia, gây ảnh hưởng và xây dựng tương lai bền vững

Để tìm hiểu đời sống học đường tại VFIS, vui lòng tham khảo tại đây