Skip to main content

Nguyên tắc giáo dục

1

 

Giáo dục vì sự phát triển trí tuệ, thể chất và tinh thần là sứ mệnh suốt đời của tập thể VFIS. Do đó, “Lấy học sinh làm trung tâm” là triết lý giáo dục nền tảng của trường. Mục tiêu chính là nuôi dưỡng, hỗ trợ và phát triển năng lực học hỏi của mỗi học sinh, để mỗi cá nhân đều tìm thấy được niềm vui học tập theo cách riêng của mình.

Tại VFIS:

  • Học sinh được tạo điều kiện để tham gia tối đa vào các hoạt động
  • Học sinh tìm thấy ý nghĩa trong việc học
  • Học sinh tự xây dựng mục tiêu cá nhân
  • Học sinh chính là người giải quyết vấn đề
  • Học sinh đánh giá việc học của bản thân dựa trên các tiêu chí đã được thống nhất
  • Học sinh được trao quyền để trở thành người học thành công trong mọi lĩnh vực

Để đạt được những mục tiêu trên, VFIS triển khai nhiều chiến lược khác nhau nhưng đều là đặc trưng cơ bản của giáo dục Phần Lan, nơi mà sự thành công và hiệu quả giáo dục đã được chứng minh bởi các nghiên cứu quốc tế. Triết lý giáo dục này được thể hiện trong tất cả mọi hoạt động của VFIS.

Để tìm hiểu đời sống học đường tại VFIS, vui lòng tham khảo tại đây