Skip to main content

Ban Điều Hành & Ban Giám Hiệu

TS. Võ Hoàng Duy
Giám đốc Ban điều hành
  • Phó Hiệu trưởng Trường đại học Tôn Đức Thắng
ThS. Đặng Thị Phi Yến
Phó giám đốc Ban điều hành
  • dangthiphiyen@tdtu.edu.vn
Th.S Miekk-Oja Suvi Kristiina
Quyền Hiệu trưởng
  • Thạc sĩ Khoa học, Đại học Turku, Phần Lan
  • miekkojasuvikristiina@vfis.tdtu.edu.vn