Skip to main content
Câu chuyện VFIS 2022 | Cô Nguyễn Thị Hà Lê
Đã đến lúc tin vào sức mạnh của những giấc mơ và đừng bao giờ từ bỏ khát khao hiện thực hóa chúng. Chúc mọi người năm mới sức khỏe, bình an, bản lĩnh đủ đầy và luôn mang theo tinh thần SISU trên hành trình mình đã chọn.
VFIS Story | Mong ước cho năm 2022
VFIS Story | Nguyễn Đạo Nguyên
VFIS Story | Gửi tôi của tương lai
VFIS Story | Gửi tôi của tương lai
VFIS Story | Lời nhắn từ năm 2021
VFIS Story | Lời nhắn từ năm 2021
Subscribe to Cảm nhận VFIS