Skip to main content
Học Sinh học tại VFIS
Sinh học là môn học tập trung nghiên cứu về các sinh vật sống, bao gồm cấu trúc, chức năng, sự phát triển, tiến hóa và sự tương tác của chúng với môi trường.
Học Kịch nghệ tại VFIS
Tại VFIS, Kịch nghệ là môn học tích hợp nhiều phương pháp học tập tiên tiến khác nhau, bao gồm: trò chơi tập thể, vận động trường,
Học Tâm Lý Học tại VFIS
VFIS giảng dạy môn Tâm Lý Học cho học sinh lớp tiền IB (khối 10 hệ Quốc tế) và xuyên suốt chương trình IB.
Giờ học Cầu Vồng tại VFIS
Cầu vồng là một hiện tượng tự nhiên vô cùng đẹp mắt mang theo ý nghĩa của niềm vui, hy vọng và sự đoàn kết
Học Tri Thức Luận (TOK) tại VFIS
Tri Thức Luận (Theory of Knowledge - TOK) là môn học tập trung về sự hiểu biết. Tại VFIS, giáo viên đảm bảo việc học tập diễn ra mọi lúc và quá trình học tập phải tạo ra kiến thức.
Học Lịch sử tại VFIS
Lịch sử, trong nhận thức phổ biến hiện nay, là những câu chuyện phủ kín bụi thời gian. Tại VFIS, chúng tôi nghĩ khác: Lịch sử tồn tại trong hơi thở của cuộc sống.