Skip to main content

Khối lớp theo độ tuổi tại VFIS

Bảng bên dưới hướng dẫn độ tuổi nhập học phổ biến cho học sinh trong năm học 2024-2025 tại VFIS. Tuy nhiên, quyết định lớp học cuối cùng của học sinh tại trường còn phụ thuộc vào kết quả xem xét hồ sơ và đánh giá đầu vào tại VFIS.

2

Học sinh đến từ các hệ thống trường học với lịch năm học khác có thể được yêu cầu học lại một học kỳ. Vui lòng liên hệ bộ phận tuyển sinh để biết thêm thông tin chi tiết.

2