Skip to main content

Học phí và các loại phí năm học 2024-2025

2

 

1. HỌC PHÍ CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH KHÓA:

12

2. MIỄN GIẢM HỌC PHÍ CHO TRƯỜNG HỢP ĐÓNG SỚM 

Đối tượng áp dụng
Học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 chương trình quốc tế, chương trình tích hợp tại VFIS mà phụ huynh thanh toán học phí theo quy định để được hưởng chính sách đóng sớm.

Nguyên tắc chung

Học sinh phải hoàn thành tất cả các khoản phí bao gồm: tuyển sinh, đặt cọc giữ chỗ và hoàn thành việc nộp học phí năm học theo các mốc thời gian cụ thể sau:
    •Trước ngày 28/5/2024: giảm 10% học phí năm học
    •Từ ngày 28/5/2024 đến hết ngày 16/7/2024: giảm 05% học phí năm học
    •Sau ngày 16/7/2024: không giảm.

3. MIỄN GIẢM HỌC PHÍ CHO HỌC SINH LÀ ANH, CHỊ, EM RUỘT 

Đối tượng áp dụng: Học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 chương trình quốc tế, chương trình tích hợp tại VFIS mà phụ huynh có con là anh chị em ruột học chung tại trường.

Nguyên tắc chung:

 • Từ con thứ 2 (tính theo năm sinh, con nhỏ hơn) giảm 10% học phí thực đóng của học sinh đó, học phí thực đóng được tính sau khi áp dụng các chính sách hỗ trợ khác và áp dụng cho cả học sinh thanh toán học phí theo kỳ;
 • Anh, chị, em ruột là anh, chị, em cùng cha mẹ, hoặc cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha.

 

4. NGUYÊN TẮC CHUNG: 

 • Học phí bao gồm chi phí cho các môn học chính khoá, hoạt động câu lạc bộ do trường tổ chức, các chuyến tham quan dã ngoại trong ngày trong thành phố, tài liệu tham khảo học tập online và giấy in, 10 quyển vở/ HS/ năm và 5 nhãn tên, hoạt động hỗ trợ các môn chính khoá (trừ lớp tiếng Anh hỗ trợ EAL) dành cho học sinh không theo kịp chương trình, sách toán Star Math cho học sinh Quốc tế. 
 • Riêng đối với chương trình Tú tài quốc tế IB (lớp 12 hệ quốc tế): học phí đã bao gồm thêm phí đánh giá môn học (Subject fees), phí đánh giá các môn trọng tâm (Core fees) và phí gửi bài thi cho chương trình Tú tài Quốc tế; Các chi phí phát sinh khác như: Phí dịch vụ theo yêu cầu; Phí cho việc khiếu nại/phúc khảo; Phí liên quan đến việc trả kết quả kiểm tra môn học IB,... sẽ được phụ huynh chi trả theo từng phát sinh cụ thể dưới sự hỗ trợ của Điều phối viên chương trình IB, nhà trường thực hiện thu hộ theo biểu giá tại thời điểm phát sinh.
 • Các chuyến học tập dã ngoại ngoài thành phố: Sẽ có thông báo phí cụ thể sau, học sinh tham gia tự nguyện. 
 • Hoạt động dã ngoại Tuần kết nối (Week Without Walls) dành cho học sinh trung học ở các địa điểm ngoài TP.HCM, chi phí thu bổ sung ước tính khoảng 10.000.000 VNĐ/ học sinh (chi phí cụ thể sẽ theo từng kế hoạch được duyệt).
 • Học phí có thể đóng theo học kỳ hoặc toàn năm học.
 • Trường hợp Phụ huynh không thanh toán học phí đúng thời hạn quy định, Nhà trường sẽ áp dụng mức phí chậm thanh toán là 0,05%/ ngày trên tổng số phí chưa thanh toán cho mỗi ngày trễ hạn. Sau 15 ngày kể từ ngày hết hạn thanh toán, ngoài việc áp dụng lãi suất chậm thanh toán nói trên, Nhà trường sẽ tạm đình chỉ học đối với học sinh đồng thời giữ lại các bảng điểm, học bạ và các hồ sơ liên quan cho đến khi việc thanh toán được hoàn tất. 
 • Năm học được chia làm hai học kỳ (4 quý). 

              -  Học kỳ 1 sẽ gồm quý 1 và quý 2; 

              - Học kỳ 2 sẽ gồm quý 3 và quý 4.

 • Học phí trong trường hợp nhập học muộn: Nếu học sinh nhập học muộn sau khi Quý 1 bắt đầu. Học phí cho thời gian học còn lại của năm phải được trả trước khi nhập học theo bảng sau đây:
Nội dung Thời gian học sinh
nhập học trong Quý 1
Thời gian học sinh
nhập học trong Quý 2
Thời gian học sinh
nhập học trong Quý 3 và 4
Học phí nhập học muộn Học phí nguyên năm 80% học phí nguyên năm Học phí kỳ 2

5. THỜI GIAN THU HỌC PHÍ:

 • Học phí năm học hoặc học phí học kỳ 1 đóng trước khi năm học bắt đầu;
 • Học phí học kỳ 2 đóng trước khi học kỳ 2 bắt đầu.

6. NGUYÊN TẮC HOÀN HỌC PHÍ:

6.1. Thực hiện hoàn học phí trước khi năm học bắt đầu

- Phụ huynh đã đóng học phí theo năm học hoặc theo học kỳ và năm học chưa bắt đầu nhưng không có nguyện vọng cho con học tại trường nữa thì thủ tục hoàn phí sẽ được thực hiện theo các nguyên tắc sau:

 • Nếu phụ huynh thông báo bằng văn bản (điền vào thông báo rút hồ sơ tại Phòng Tuyển sinh) trước ngày bắt đầu năm học tối thiểu 60 ngày (bao gồm cả ngày cuối tuần và nghỉ lễ), nhà trường hoàn trả lại 100% học phí đã đóng;
 • Nếu phụ huynh thông báo bằng văn bản (điền vào thông báo rút hồ sơ tại Phòng Tuyển sinh) trong vòng 59 ngày trước ngày bắt đầu năm học (bao gồm cả ngày cuối tuần và nghỉ lễ), nhà trường hoàn trả lại phụ huynh 90% học phí đã đóng;
 • Các trường hợp thông báo bằng văn bản (điền vào thông báo rút hồ sơ tại Phòng Tuyển sinh) từ ngày bắt đầu năm học: áp dụng như quy định ở mục 6.2

6.2. Thực hiện hoàn học phí khi năm học đã bắt đầu

 • Phụ huynh đã đóng học phí năm học (đóng theo kỳ không được áp dụng) và năm học đã bắt đầu nhưng không có nguyện vọng cho con học tại trường nữa thì tỷ lệ và thủ tục hoàn phí sẽ được thực hiện theo các nguyên tắc sau:

a)    Hoàn học phí với tỷ lệ hoàn 65% khi:

 • Phụ huynh điền đầy đủ thông tin vào Phiếu thông báo nghỉ học của Trường và nộp lại cho Trường tối thiểu 45 ngày (bao gồm cả ngày cuối tuần và nghỉ lễ) trước ngày cuối của Quý 1.
 • Ngày học cuối cùng của học sinh tại Trường không trễ hơn ngày cuối của Quý 1.

b)    Hoàn học phí với tỷ lệ hoàn 40% khi:

 • Phụ huynh điền đầy đủ thông tin vào Phiếu thông báo nghỉ học của Trường và nộp lại cho Trường tối thiểu 45 ngày (bao gồm cả ngày cuối tuần và nghỉ lễ) trước ngày cuối của Quý 2.
 • Ngày học cuối cùng của học sinh tại Trường không trễ hơn ngày cuối của Quý 2.

7.  CÁC KHOẢN PHÍ KHÁC:

7.1. Phí tuyển sinh 

- Mức thu

 • Chương trình từ lớp 1 đến lớp 5: 2.250.000 (VND)
 • Chương trình từ lớp 6 đến lớp 12: 4.500.000 (VND)

- Nguyên tắc thu: Phí tuyển sinh là chi phí đánh giá đầu vào, được thanh toán khi nộp hồ sơ đăng ký. Phí này không được hoàn lại.

7.2. Phí giữ chỗ

- Mức thu

 • Hệ Quốc tế: 25.000.000 (VND)
 • Hệ Song ngữ :15.000.000 (VND)

- Nguyên tắc thu

- Phí giữ chỗ là chi phí được thanh toán khi VFIS chấp nhận việc đăng ký nhập học/ tái nhập học của học sinh;

- Học sinh thanh toán khoản tiền giữ chỗ tại VFIS nhằm đảm bảo việc giữ chỗ nhập học/ tái nhập học của học sinh tại Trường, khi học sinh đáp ứng tất cả các điều kiện nhập học/ tái nhập học nhưng chưa thanh toán học phí ngay;

- Điều kiện giữ suất học:

Đối với học sinh đang theo học năm học 2023 - 2024 tại trường, phụ huynh cần phản hồi tái nhập học theo quy trình đăng ký tái nhập học và thanh toán phí giữ chỗ (hoặc học phí) trước ngày 28/05/2024 để đảm bảo chắc chắn có suất học tại trường.
Đối với học sinh mới cần thanh toán phí giữ chỗ (hoặc học phí) trong vòng 14 ngày sau khi nhận được thư mời học từ nhà trường để đảm bảo chắc chắn có suất học tại trường.
Sau các mốc thời gian trên, nếu nhà trường không còn chỗ học để tiếp nhận học sinh khi phụ huynh đã đóng phí giữ chỗ cho nhà trường thì nhà trường sẽ hoàn trả lại khoản phí này 100%. Trường hợp vẫn còn chỗ học thì Nhà trường vẫn thực hiện thu phí.

- Khoản phí giữ chỗ sẽ được trừ vào đợt nộp học phí lần đầu tiên của học sinh. 

- Nguyên tắc hoàn

 • Trường hợp phụ huynh đóng phí giữ chỗ nhưng sau đó không có nguyện vọng cho con học tại trường thì phí giữ chỗ sẽ không được hoàn lại. 

7.3. Phí ăn

- Mức thu: Thu hộ theo biểu phí của căn tin

- Nguyên tắc thu

 • Học sinh tiểu học (cấp 1) thu phí ăn bao gồm ăn trưa và ăn xế. 
 • Học sinh trung học (cấp 2, cấp 3) chỉ thu phí ăn trưa, buổi ăn xế do học sinh tự chọn và tự trả phí tại căn tin. 

- Nguyên tắc hoàn

Để được hoàn tiền ăn, phụ huynh phải thông báo bằng văn bản hoặc bằng email gửi đến Phòng học vụ trước 12 giờ trưa ngày hôm trước để có cơ sở ghi nhận và hoàn tiền nếu học sinh không sử dụng suất ăn vào ngày hôm sau. 
Phụ huynh sẽ được hoàn tiền một lần vào cuối năm học, trừ trường hợp học sinh thôi học hoặc thông báo ngừng sử dụng suất ăn tại trường đến hết thời gian còn lại của năm học.

7.4. Phí xe buýt

- Mức thu:  (ĐVT: VNĐ)

4

- Nguyên tắc thu

 • Phí xe buýt là phí của một chỗ ngồi cho học sinh trên xe buýt của Trường, được thanh toán theo năm, hoặc theo học kỳ. Học kỳ 1 bao gồm quý 1 và quý 2; học kỳ 2 bao gồm quý 3 và quý 4, thời gian từng quý được xác định theo lịch năm học 2024-2025. Phí xe buýt theo quý sẽ được tính tương ứng trên mức phí của học kỳ tương ứng với quý. Trường hợp thanh toán theo quý chỉ được áp dụng khi học sinh bắt đầu sử dụng dịch vụ xe buýt vào quý thứ hai của mỗi học kỳ (cụ thể là vào quý 2 và quý 4);
 • Phụ huynh có thể đăng ký dịch vụ xe buýt cho học sinh bất kì thời điểm nào. Tuy nhiên, phí xe buýt sẽ được tính theo phí cả quý của ngày bắt đầu sử dụng dịch vụ.
 • Trường hợp chỉ sử dụng dịch vụ một chiều (chiều đi hoặc chiều về) sẽ thanh toán ⅔ (hai phần ba) phí sử dụng xe buýt theo biểu phí duyệt hàng năm;
 • Trường hợp sử dụng dịch vụ một chiều điểm công cộng và một chiều điểm tại nhà, mức phí sẽ được tính: 50% phí dịch vụ điểm công cộng và 50% phí dịch vụ điểm tại nhà theo biểu phí duyệt hàng năm;
 • Trường hợp học sinh đổi địa điểm đưa đón thời điểm bất kỳ trong năm học (có chênh lệch biểu phí giữa địa điểm cũ và địa điểm mới), mức phí sẽ được tính như sau: Phí xe buýt địa điểm cũ (hoặc mới) = số ngày sử dụng tại địa điểm cũ (hoặc mới) × đơn giá dịch vụ xe buýt/ngày. Trong đó: đơn giá dịch vụ xe buýt/ngày = phí xe buýt theo học kỳ (hoặc theo năm) / số ngày của học kỳ (hoặc của năm học).
 • Biểu phí địa điểm mới tính lại cao hơn biểu phí điểm cũ thì Phụ huynh đóng thêm phí chênh lệch, nếu biểu phí điểm mới thấp hơn điểm cũ thì nhà trường sẽ thực hiện thủ tục hoàn tiền theo quy định.
 • Giảm 10% phí xe buýt từ con thứ 2 trở đi. Điều kiện các con phải: cùng điểm đón/trả, đi 2 chiều (đón và trả), đóng cả năm hoặc theo kỳ (không áp dụng theo quý).

- Nguyên tắc hoàn

 • Trong tuần đầu tiên sử dụng xe buýt nếu hủy dịch vụ đã đăng ký với bất kì lí do gì sẽ được hoàn 100% phí dịch vụ xe buýt trừ đi 10% tiền chi phí hành chính cho Nhà trường (theo mức phí dịch vụ đã đăng ký tính theo biểu phí đóng theo học kỳ).
 • Sau tuần đầu tiên sử dụng xe buýt, trong trường hợp phụ huynh hủy sử dụng dịch vụ xe buýt, số tiền hoàn trả là số tiền chênh lệch giữa số tiền thực đóng và phí sử dụng dịch vụ xe buýt của toàn quý.

7.5. Học phí cho các lớp tiếng Anh hỗ trợ (EAL)

 • Học phí cho các lớp tiếng Anh hỗ trợ (EAL) dành cho học sinh không theo kịp chương trình tiếng Anh: 20.000.000 VND/học kỳ. 

7.6. Bảo hiểm y tế bắt buộc

 • Mức thu: Theo quy định nhà nước quy định
 • Nguyên tắc thực hiện: Tiền bảo hiểm y tế bắt buộc không được hoàn trả.


7.7. Đồng phục

- Mức thu: Theo quy định hiện hành của Trường
- Nguyên tắc thực hiện: Đồng phục là quy định bắt buộc đối với  tất cả học sinh tại VFIS. Đồng phục có thể được đổi lại khi không vừa kích cỡ hoặc do lỗi từ nhà sản xuất trong vòng 3 ngày làm việc sau khi mua. Không giải quyết cho đổi hoặc trả lại khi sản phẩm đã được sử dụng. Đồng phục được mua tại VFIS shop và được VFIS thu hộ theo giá của nhà phân phối. Tiền đồng phục không được hoàn lại một khi sản phẩm đã được sử dụng.

7.8. Đồ dùng học tập:  Học sinh được phát vở và nhãn tên theo quy định; các dụng cụ học tập cá nhân khác, phụ huynh tự trang bị cho con theo danh sách đề nghị của nhà trường.

7.9. Sách giáo khoa các cấp: Phụ huynh tự trang bị theo danh sách nhà trường yêu cầu hoặc nhà trường sẽ hỗ trợ thực hiện mua sách cho học sinh (nếu cần), tiền sách đã đóng sẽ không được hoàn lại. Một số sách giáo khoa các môn khác (bằng tiếng Việt, tiếng Anh), nhà trường hỗ trợ cho học sinh mượn tại thư viện trường. Sách có thể được đổi lại trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày mua. Sách khi đổi lại phải trong tình trạng chưa sử dụng.

7.10. Thẻ học sinh:  Mỗi gia đình sẽ nhận được các thẻ miễn phí bao gồm : 1 thẻ/học sinh, 2 thẻ cho phụ huynh và 1 thẻ cho người giám hộ/đưa đón. Khi Phụ huynh muốn thêm thẻ cho phụ huynh hoặc người giám hộ/người đưa đón phải đóng thêm 100.000 VNĐ/ thẻ. Khi bị mất thẻ, phí làm lại thẻ mới mỗi thẻ là 100.000 VNĐ/thẻ. Phí làm thêm thẻ khi thẻ đã phát hành rồi sẽ không được hoàn trả. Riêng đối với các học sinh chuyển từ lớp 2 sang lớp 3, lớp 5 sang lớp 6, lớp 9 sang lớp 10 sẽ được nhà trường cấp lại thẻ mới hằng năm.