Skip to main content

Bữa ăn tại trường

Tại VFIS, chúng tôi cung cấp các bữa ăn cân bằng và giàu dinh dưỡng được thực hiện ngay tại nhà bếp của trường. Bữa ăn được thực hiện bởi công ty cung cấp suất ăn quốc tế chuyên nghiệp đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm của Việt Nam và EN ISO 9001:2005 TUV Áo. Đặc biệt, học sinh sẽ được hướng dẫn về việc ăn uống lành mạnh và tự đưa ra các quyết định đúng đắn cho bữa ăn của mình cũng như kết nối với các môn học khác. Nhà trường chú trọng vào chất lượng thực phẩm và không ngừng đa dạng các bữa ăn để học sinh có thể tùy chọn đồ ăn Âu hoặc Á hoặc ăn chay tùy khẩu vị của mình. Trong suốt năm học, nhà trường thường xuyên tổ chức các tuần lễ văn hóa nhằm giúp học sinh được trải nghiệm sự đa dạng cả trong ẩm thực địa phương và quốc tế.

Để tìm hiểu đời sống học đường tại VFIS, vui lòng tham khảo tại đây

2