Skip to main content

Một ngày tại VFIS

VFIS có nhân viên tiếp nhận và quản lý học sinh từ 7.30 sáng. Về cơ bản, VFIS bắt đầu giờ học lúc 8g sáng và kết thúc chương trình học chính khoá lúc 3g15 chiều. Học sinh có các khoảng thời gian nghỉ linh hoạt giữa các giờ học. Thời gian ăn trưa và giải lao buổi trưa kéo dài 45 phút với các khung giờ khác nhau giữa các khối lớp. Thời khoá biểu chi tiết sẽ được thông báo đầu mỗi học kỳ cho từng học sinh. Sau giờ chính khoá, học sinh có thể tham gia các câu lạc bộ, hoạt động ngoại khoá khác, hoặc phụ đạo cá nhân khác theo nhu cầu đến 4g chiều.

1

Để tìm hiểu đời sống học đường tại VFIS, vui lòng tham khảo tại đây

1