Skip to main content

Chăm sóc y tế

2

Phòng y tế của VFIS được xây dựng sạch sẽ, tiện nghi và hiện đại với các loại trang thiết bị cần thiết và được vận hành bởi một đội ngũ có chuyên môn cao và làm việc toàn thời gian tại trường. Đội ngũ y tế của trường liên kết chặt chẽ với học sinh, phụ huynh, giáo viên, căn tin nhằm cung cấp các thông tin về giáo dục sức khỏe và đảm bảo một môi trường an toàn và lành mạnh cho tất cả các thành viên của trường

Để tìm hiểu đời sống học đường tại VFIS, vui lòng tham khảo tại đây

1

5