Skip to main content

Chuyến đi dã ngoại

Những chuyến đi dã ngoại Nhà trường thường xuyên tổ chức các chuyến cắm trại và dã ngoại đến các cơ sở khác của trường đại học Tôn Đức Thắng tại các tỉnh, các di tích lịch sử và môi trường thiên nhiên nhằm giúp học sinh khám phá cuộc sống xung quanh và hiểu sâu hơn những kiến thức đã học. Các lễ hội và sự kiện văn hóa được tổ chức thường xuyên tạo cơ hội cho các em tìm hiểu và tôn trọng sự đa dạng bản sắc văn hóa dân tộc và các quốc gia khác trên thế giới. Môi trường giáo dục quốc tế tại VFIS mang đến cho học sinh các kỹ năng xã hội cần thiết và góp phần giúp các em trở thành một công dân toàn cầu thành công.

Để tìm hiểu đời sống học đường tại VFIS, vui lòng tham khảo tại đây

1