Skip to main content

Chương trình hỗ trợ ngôn ngữ

1

 

Tất cả các học sinh VFIS đều được tham gia phỏng vấn với giáo viên tiếng Anh trước khi nhập học. Sau đó, hội đồng tuyển sinh sẽ có quyết định rằng học sinh có đủ khả năng giao tiếp để theo học lớp chính thức, hay cần phải học thêm chương trình tiếng Anh căn bản. Một khi năng lực tiếng Anh đã đạt mức phù hợp với lớp mà trẻ cần theo học, trẻ có thể bắt đầu tham gia lớp học của mình một cách chính thức. Lớp học tiếng Anh căn bản này thường được tổ chức vào mùa hè.

Ngoài ra, trong năm học chính, với các học sinh cần bổ trợ thêm tiếng Anh, trường sẽ tổ chức các lớp học, nhóm học tập theo nhu cầu của học sinh để bảo đảm việc tiếp thu chương trình học cho các em. Trình độ tiếng Anh của học sinh sẽ được đánh giá lại sau mỗi học kỳ để nhà trường đưa ra quyết định về HS có thể dừng hay tiếp tục các khoá học bổ trợ. Học phí của các khoá học tiếng Anh cơ bản và bổ trợ không được bao gồm trong học phí năm học.

3

Để tìm hiểu đời sống học đường tại VFIS, vui lòng tham khảo tại đây