Skip to main content

Lịch năm học

VFIS học 180 ngày trong một năm học, được chia thành hai học kì Mùa thu và Mùa xuân. Vào giữa kì Mùa Thu và Mùa xuân, học sinh toàn trường sẽ có 2 tuần để tham gia vào một dự án sử dụng phương pháp học dựa trên hiện tượng. Trong những dự án này, học sinh kết nối kiến thức hiểu biết và kĩ năng từ các môn học khác nhau để cùng làm việc về những chủ điểm lớn hơn và chuyên sâu vào các đối tượng có ý nghĩa.

Lịch năm học 2023-2024 tại đây

Lịch năm học 2024-2025 tại đây

Lưu ý: Ngày tháng có thể thay đổi.

Để tìm hiểu đời sống học đường tại VFIS, vui lòng tham khảo tại đây

7