Skip to main content

Đồng phục

1

Được thiết kế có chủ đích giáo dục, chọn lọc chất liệu và may một cách kỹ lưỡng, đồng phục của VFIS thể hiện sự năng động của một VFISer và phù hợp cho cả việc học tập trong lẫn ngoài lớp học. Ngoài ra, các VFISers cũng có đồng phục chuyên biệt cho các hoạt động thể chất, ngoại khóa và du lịch. Đồng phục là sự nhận diện, niềm tự hào và là bắt buộc đối với  mỗi học sinh VFIS khi đến/rời trường cũng như khi đại diện cho Nhà trường tham gia các hoạt động bên ngoài. 

2

Để tìm hiểu đời sống học đường tại VFIS, vui lòng tham khảo tại đây