Skip to main content

Điều phối viên Chương trình học thuật

 • Điều phối viên Chương trình tiểu học - Hệ song ngữ
 • Giáo viên tiểu học
 • Thạc sĩ Quản lý Giáo dục Đại học Sư phạm TP.HCM
 • huynhthikimhoa@vfis.tdtu.edu.vn
 • Điều phối viên Chương trình tiếng Anh
 • Cử nhân Nghệ thuật TESOL - Viện Nghiên cứu Ngôn ngữ Caribbean, Suriname
 • Văn bằng Quốc tế về Tiếng Anh Chuyên nghiệp - Đại học Cambridge International , Vương quốc Anh
 • thanikawita@vfis.tdtu.edu.vn
 • Điều phối viên Chương trình Tú Tài Quốc Tế
 • Thạc sĩ Khoa học, Đại học Lamar
 • ibdpcoordinator@vfis.tdtu.edu.vn
 • Điều phối viên môn khoa học xã hội - Hệ song ngữ
 • Giáo viên Ngữ văn
 • Sư phạm Ngữ văn, Đại học sư phạm TPHCM, Việt Nam
 • phanthibichngoc@vfis.tdtu.edu.vn
 • Điều phối viên Khối 1-3 - Hệ song ngữ
 • Điều phối viên Khối tiểu học, Giáo viên tiểu học
 • Cử nhân Giáo dục Tiểu học - Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • vothithuytien@vfis.tdtu.edu.vn
 • Điều phối viên Chương trình song ngữ THPT
 • Giáo viên Khoa học
 • Cử nhân Sư phạm Hóa học, Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điều phối viên chương trình Toán - Hệ song ngữ
 • Giáo viên Toán
 • Cử nhân tại Đại học Sư phạm , TP.HCM - Chuyên ngành Toán
 • nguyenphuocthinh@vfis.tdtu.edu.vn
 • Điều phối viên môn khoa học - Hệ Song ngữ
 • Giáo viên Hóa học
 • Cử nhân sư phạm Hóa, Đại học sư phạm TPHCM, Việt Nam.
 • phamduongthanhsang@vfis.tdtu.edu.vn
 • Điều phối viên môn Giáo dục thể chất
 • Giáo viên thể dục
 • Cử nhân thể dục thể thao Academie De Nantes tại Pháp
 • Pierre.desdevises@vfis.tdtu.edu.vn
 • Điều phối viên môn Ngôn ngữ 2
 • Giáo viên tiếng Anh
 • Thạc sĩ Giáo dục. Văn học và ngôn ngữ Anh, 2021 Đại học Paris Nanterre
 • diane.bondouaire@vfis.tdtu.edu.vn