Skip to main content

Học Hóa học tại VFIS

Tại VFIS, mục đích của chương trình giảng dạy Hóa học là hỗ trợ học sinh phát triển tư duy khoa học và thế giới quan của bản thân, cũng như giúp các em hiểu được ý nghĩa và ứng dụng của Hóa học trong cuộc sống hàng ngày, môi trường, xã hội và kỹ thuật. Học sinh VFIS được dạy rằng Hóa học có vai trò quan trọng trong việc xây dựng một tương lai bền vững: Hóa học là lĩnh vực cần thiết trong việc phát triển các giải pháp công nghệ mới và đảm bảo cuộc sống của con người và môi trường. Thông qua Hóa học, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về thế giới xung quanh mình.

1

Phòng thí nghiệm Hóa học tại VFIS được bố trí riêng biệt trong Khối Phòng thực hành Khoa học là một không gian hiện đại, tiện nghi, tạo điều kiện tốt nhất để học sinh thực hiện nhiều thí nghiệm và dự án Hóa học, cũng là phần quan trọng trong nghiên cứu Hóa học.

Tại VFIS, việc học tập Hóa học dựa trên hoạt động quan sát và kiểm tra các chất hóa học và những hiện tượng liên quan đến môi trường sống của học sinh. Thực hiện các nghiên cứu có tầm quan trọng thiết yếu để tiếp nhận các khái niệm, cũng như rèn luyện thêm những kỹ năng nghiên cứu và nhận thức về  khoa học tự nhiên hiện nay. Đặc biệt, nghiên cứu còn giúp học sinh phát triển hiệu quả kỹ năng làm việc nhóm, tư duy sáng tạo, phản biện và khuyến khích học sinh theo đuổi những nghề nghiệp liên quan đến lĩnh vực Hóa học và khoa học tự nhiên.

2

 

Ms. Catherine Symes-Matheus | IBDP Coordinator, Chemistry Teacher

  • Post Graduate certificate in Education, University of Newcastle-upon-Tyne, UK
  • Master of Education, University of Bath, UK
  • Bachelor of Science in Environmental Sciences, University of Surrey, UK