Skip to main content

Học sinh VFIS và những thành tích đáng khen tại Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo 2020

Toán Quốc tế Kangaroo (IKMC) là một kỳ thi uy tín trên thế giới, có mục đích nhân rộng niềm vui Toán học theo hướng phát triển tư duy, thông qua hình thức trắc nghiệm và nội dung gắn liền với đời sống. IKMC 2020 được tổ chức với sự tham gia của đông đảo thí sinh Việt Nam, trong đó có học sinh VFIS với thành tích đáng khen sau:

1

NGUYỄN NGỌC CÁT TIÊN, Lớp 2C với Giải thưởng VÔ ĐỊCH QUỐC GIA (Thí sinh có điểm cao nhất ở mỗi khối lớp) và Giải thưởng BƯỚC NHẢY KANGAROO (THE LONGEST JUMP, thí sinh có số lượng câu trả lời đúng liên tục nhiều nhất mỗi khối lớp).

2

NGUYỄN VÕ NGỌC AN, Lớp 4B với Giải thưởng TOP 5% (Thí sinh thuộc Top 5% có 
điểm số cao nhất mỗi khối lớp).

Xin chúc mừng CÁT TIÊN và NGỌC AN!

Nhà trường tự hào về các em.

Hãy tiếp tục nuôi dưỡng đam mê với Toán học nhé!