Skip to main content

Học Sinh học tại VFIS

Sinh học là môn học tập trung nghiên cứu về các sinh vật sống, bao gồm cấu trúc, chức năng, sự phát triển, tiến hóa và sự tương tác của chúng với môi trường. Sinh học cung cấp kiến thức toàn diện về các nguyên tắc cơ bản của quá trình sống. Môn học này mở ra cho học sinh nhiều cơ hội nghề nghiệp trong các lĩnh vực y học, công nghệ sinh học và khoa học môi trường. Kiến thức sinh học về cơ thể con người và các vấn đề liên quan đến sức khỏe cũng có vai trò quan trọng giúp học sinh đưa ra những quyết định tốt hơn về chăm sóc sức khỏe bản thân một cách toàn diện. 

Với môn Sinh học tại Trường Quốc tế Việt Nam - Phần Lan (VFIS), học sinh được trang bị các thiết bị hiện đại, phục vụ các trải nghiệm học tập thực hành. Cơ sở vật chất với các phòng thí nghiệm được trang bị đầy đủ các thiết bị và nguồn lực cần thiết để học sinh thực hành thí nghiệm. 

Phương pháp giảng dạy tại VFIS nhằm mục đích thu hút các em học sinh chủ động tham gia các hoạt động thực hành và phát triển các dự án nghiên cứu để hiểu sâu hơn về các khái niệm sinh học.

Chương trình giảng dạy Sinh học tại VFIS tuân theo chương trình giảng dạy cốt lõi toàn diện của quốc gia Phần Lan. Đặc biệt, học sinh Khối 10 hệ Quốc Tế sẽ học theo chương trình Pre-IB kết hợp giữa chương trình cốt lõi quốc gia Phần Lan và IBDP. Học sinh học tập thông qua sự kết hợp giữa các bài giảng trên lớp, các buổi thực hành trong phòng thí nghiệm, hoạt động nhóm và nghiên cứu cá nhân. Chương trình giảng dạy được thiết kế nhằm thúc đẩy khả năng tìm hiểu khoa học, tư duy phân tích và kỹ năng giải quyết vấn đề.

VFIS không chỉ mang đến cho học sinh không gian học tập hiệu quả mà bộ môn Sinh học với cấu trúc chặt chẽ, giúp học sinh phát triển nền tảng vững chắc về Sinh học cũng như định hướng những nghề nghiệp tương lai liên quan đến môn học này. 


ThS. Nhung Trần   | Giáo viên Sinh Học, Địa Lý và Giáo dục Sức khỏe 
Thạc sĩ Sinh Học, Đại học Turku - Phần Lan