Skip to main content

Chương trình giảng dạy ưu việt

Ngày 27/03/2019, Chương trình giảng dạy của Trường quốc tế Việt Nam-Phần Lan (VFIS) chính thức được Ủy ban Quốc gia Giáo dục thuộc Bộ giáo dục và văn hóa Phần Lan kiểm định và phê chuẩn. Với sự tin tưởng về chất lượng tư vấn của các đối tác giáo dục Phần Lan trong xây dựng sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu, môi trường giáo dục và chương trình chi tiết cho VFIS...; Ủy ban Quốc gia Giáo dục Phần Lan (mặc dù chưa từng triển khai chính sách kiểm định chất lượng, thanh tra giáo dục tại bất kỳ cơ sở giáo dục nào ngoài đất nước Phần Lan) đã lần đầu tiên thực hiện chính sách chứng nhận chương trình cho một trường học ngoài Phần Lan. Với văn bản phê duyệt chương trình cho VFIS, Ủy ban đã trao quyền cho giáo viên được chủ động trong thiết kế chương trình, lựa chọn phương pháp dạy học, tài liệu dạy học.

Được biết, Ủy ban Quốc gia Giáo dục Phần Lan đã phải thành lập đội ngũ chuyên gia soạn thảo các tiêu chí của một trường học Phần Lan và họp hội đồng chuyên gia, các nhà quản lý giáo dục các cấp nhiều lần trước khi quyết định ban hành Giấy chứng nhận chương trình giảng dạy của VFIS đạt chuẩn giáo dục phổ thông Phần Lan. Ngoài ra, trong văn bản này, Ủy ban Quốc gia Giáo dục Phần Lan cũng công nhận tầm nhìn, sứ mệnh, các giá trị, đội ngũ giáo viên, mô hình quản trị đều phù hợp với những tiêu chí bắt buộc của trường phổ thông Phần Lan. Sự kiện không chỉ thể hiện sự quan tâm và hỗ trợ kịp thời từ Chính phủ, Bộ Giáo dục và Văn hóa Phần Lan, Ủy ban Quốc gia Giáo dục Phần Lan; mà còn khẳng định uy tín, sự nghiêm túc trong việc xây dựng Trường quốc tế Việt Nam-Phần Lan, một cộng đồng giáo dục Tin cậy, Bình đẳng và Hợp tác của TDTU.

 

2

VFIS tự hào là trường IB Quốc tế 

VFIS đã được Tổ chức Tú tài Quốc tế (IBO) công nhận là trường IB trên toàn cầu và ủy quyền chính thức để giảng dạy Chương trình Tú tài Quốc tế từ năm 2021. VFIS cũng là trường học IB chuẩn Phần Lan đầu tiên tại Châu Á. Các trường IB trên toàn cầu như VFIS cùng nhau chia sẻ những triết lý chung, cam kết cùng thực hiện nền giáo dục quốc tế chất lượng cao và đầy thử thách, ở đó Nhà trường tin rằng sẽ khuyến khích học sinh làm chủ được cuộc sống của chính mình với sự nghiệp thật vững vàng.  

Giấy chứng nhận chương trình IB