Skip to main content

Học sinh VFIS đạt Giải Ba Cuộc thi Eco-Future 

Chúc mừng các em học sinh Lê An Nguyên, Bùi Đoàn Phối Hảo và Nguyễn Ngọc Khánh Vy từ nhóm VFIS Green đã xuất sắc đạt Giải Ba trong Cuộc thi Eco-Future được tổ chức bởi CLB Vườn Ươm Nhà Nấm, Trường Đại học Tôn Đức Thắng. 
 
Với dự án được mang tên Vbee - Vải bọc thực phẩm từ sáp ong, VFIS Green đã mang đến những thông điệp tích cực về ý thức bảo vệ môi trường thông qua sáng kiến chế tạo những sản phẩm xanh, cụ thể là vải bọc thực phẩm từ sáp ong.
 
Nhà trường tin rằng thành tích ngày hôm nay sẽ là động lực để VFIS Green tiếp tục hiện thực hóa những đam mê, ước mơ nhân ái và cùng nhau tô điểm cho Trái Đất ngày càng xanh - sạch - đẹp. 

VFIS tự hào về các em.

1

 

2

 

3


 

4