Skip to main content
Ngày tham quan VFIS
Ngày thông tin tuyển sinh VFIS
Ngày truyền cảm hứng VFIS
Ngày truyền cảm hứng VFIS
Đại hội thể thao VFIS
Đại hội thể thao VFIS
Ngày đi học đầu tiên
Ngày đi học đầu tiên
Lễ khai giảng năm học 2023-2024
Lễ khai giảng năm học 2023-2024
Ngày định hướng học tập
Ngày định hướng học tập
Ngày tham quan trường và thông tin tuyển sinh | 17.06.2023
Ngày tham quan trường và thông tin tuyển sinh | 17.06.2023
Lễ tổng kết năm học VFIS 2022-2023
Lễ tổng kết năm học VFIS 2022-2023
Ngày hội khoa học VFIS 2023
Ngày hội khoa học VFIS 2023
Subscribe to Sự kiện