Skip to main content

Giải thưởng bảo vệ tê giác

 

Vào thứ Sáu, ngày 05.03.2021, những học sinh đạt giải Cuộc thi trong tuần lễ bảo vệ Tê giác vừa qua đã nhận được giải thưởng từ Câu lạc bộ Green-Eco STEM. Tham gia Cuộc thi này, nếu như học sinh trung học được yêu cầu viết một bài luận hoặc một bài thơ, thì học sinh lớp 3, 4 và 5 lại vẽ tranh cổ động, trong khi học sinh lớp 1 và 2 tô màu tranh Tê giác.


DANH SÁCH HỌC SINH TRUNG HỌC ĐẠT GIẢI:

 1. Lê Vinh Phú - Lớp 9A
 2. Nguyễn Kiên Đạm - Lớp 8B
 3. Võ Trí Bảo - Lớp 6B
 4. Nguyễn Nam Khánh - Lớp 6B
 5. Trần Lê Bảo Châu - Lớp 6C

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 3 - 5 ĐẠT GIẢI:

 1. Lim Tuyết Trinh - Lớp 5B
 2. Lê Ngọc Hà - Lớp 5B
 3. Tạ Gia Hân - Lớp 5B
 4. Nguyễn Huỳnh An Nhiên - Lớp 5C
 5. Jung Sang Min - Lớp 3A
 6. Đàm Kim My - Lớp 3B
 7. Đỗ Bảo Hân - Lớp 3B
 8. Lê Trương Minh Châu - Lớp 3B
 9. Lê Thiên Xuân An - Lớp 3C

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1 - 2 ĐẠT GIẢI:

 1. Ruan Sin Guo - Lớp 1A
 2. Bùi Đình Nguyên - Lớp 1B
 3. Hàng Minh Hy - Lớp 1B
 4. Vũ Quốc Phan Anh - Lớp 1B
 5. Lê Võ Hồng Ngọc - Lớp 1C
 6. Đào Quang Doanh - Lớp 1C
 7. Ngô Vũ Nam Phương - Lớp 1D
 8. Tống Gia Hân - Lớp 1D
 9. Nguyễn Quang Thanh - Lớp 1D
 10. Dương Khả Như - Lớp 1D
 11. Hứa Gia Hân - Lớp 2A
 12. Trần Nguyễn Thế Phong - Lớp 2A
 13. Nguyễn Vũ Lâm - Lớp 2B
 14. Nguyễn Lê Vy - Lớp 2B
 15. Lê Gia Bảo - Lớp 2B
 16. Nguyễn Khang Huy - Lớp 2C
 17. Dương Thanh Tùng - Lớp 2C
 18. Đào Quang Phong - Lớp 2C

123