Skip to main content

Phòng học linh hoạt

Lớp học được thiết kế linh động với các không gian đa chức năng, được trang bị đầy đủ các thiết bị dạy và học, cho phép học sinh dễ dàng tương tác với nhau và với các học sinh từ các khối lớp khác, giáo viên cũng dễ dàng thay đổi và linh động trong việc tổ chức và sắp xếp lớp học nhằm phục vụ tốt nhất trong công tác giảng dạy.

Để tìm hiểu thêm về cơ sở vật chất tại VFIS, vui lòng tham khảo tại đây

1