Skip to main content

Quy trình tuyển sinh


Bước 1: Hoàn thành mẫu đơn Đăng ký nhập học với thông tin đầy đủ và chính xác. Phụ huynh có thể điền mẫu đơn nhập học trên bản in hoặc đơn nhập học trực tuyến.

Tất cả tài liệu dưới đây có thể gửi trực tiếp đến Trường hoặc scan và gửi email đến admissions@vfis.tdtu.edu.vn

  • Bản sao báo cáo về quá trình học tập ở trường mầm non dành cho học sinh vào lớp 1
  • Bản sao kết quả học tập/ bảng điểm của 2 năm học gần đây nhất dành cho học sinh đăng ký lớp 2 đến lớp 12
  • Thư giới thiệu (không bắt buộc) từ giáo viên và/hoặc Hiệu trưởng trường cũ 
  • Bản sao giấy khai sinh (đối với học sinh người Việt) và Hộ chiếu  (đối với học sinh quốc tế)
  • Tất cả các báo cáo của Chuyên viên Tâm Lý Giáo dục cho học sinh có khó khăn trong học tập (nếu có)
  • Các thông tin báo cáo sức khỏe liên quan (nếu có)
  • Ảnh học sinh (cỡ hộ chiếu)
  • Hộ chiếu của phụ huynh/ người giám hộ (đối với học sinh quốc tế) hoặc CMND của phụ huynh/ người giám hộ (đối với học sinh người Việt)

Thanh toán phí tuyển sinh không hoàn lại 2.250.000 VNĐ cho một hồ sơ (Đối với Khối tiểu học) HOẶC 4.500.000 VNĐ cho một hồ sơ (Đối với Khối THCS, THPT)

Bước 2: Kiểm tra đầu vào

Tất cả các học sinh đều phải tham gia bài phỏng vấn, xét tuyển hồ sơ và đánh giá đầu vào tại VFIS.

Nội dung đánh giá đầu vào phản ánh các tiêu chuẩn chương trình giáo dục của Phần Lan và Việt Nam, đánh giá toàn diện quá trình học của học sinh. Buổi đánh giá này cho phép Nhà trường hiểu hơn nhu cầu học tập và các đặc điểm cá nhân (năng lực học thuật, mức độ phát triển cảm xúc, hành vi) của từng học sinh.

Lớp 1

Ứng viên sẽ được tham gia các hoạt động đánh giá đơn giản về kỹ năng vận động, giao tiếp xã hội, thấu hiểu ngôn ngữ.

Lớp 2 – 12

Ứng viên sẽ được kiểm tra kỹ năng nói, đọc, viết ngôn ngữ và năng lực toán học. Từ lớp 6 đến lớp 12, ứng viên tham gia phỏng vấn nhóm, bài thi Nghe- Đọc- Viết tiếng Anh và các bài kiểm tra Toán. Học sinh đăng ký chương trình song ngữ cần hoàn thành thêm bài thi môn Tiếng Việt. Với chương trình Quốc tế, bài đánh giá đầu vào được diễn ra bằng tiếng Anh. Với chương trình Song ngữ, bài đánh giá đầu vào được tiến hành bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt.

Bước 3: Thư mời nhập học

Trong trường hợp được tiếp nhận học, nhà trường sẽ thông báo qua email tới phụ huynh về kết quả bài kiểm tra và thủ tục nhập học trong vòng 05 đến 10 ngày làm việc kể từ buổi đánh giá đầu vào.

Bước 4: Xác nhận nhập học

Khi học sinh được chấp nhận nhập học tại trường, phụ huynh cần gửi lại thư chấp thuận nhập học đã được ký xác nhận, đồng thời thanh toán phí giữ chỗ trong vòng 14 ngày làm việc.