Skip to main content
Học sinh VFIS xuất sắc đạt Huy chương Đồng tại Cuộc thi Olympic Toán Quốc tế Singapore 
Hy vọng Ngọc An sẽ có thêm thật nhiều thành tích hơn nữa trong tương lai nhé! 
Những gương mặt VFIS tháng 04,2021
Chúc mừng tất cả các bạn đã đạt thành tích trong tháng 04,2021
Học sinh VFIS và những thành tích đáng khen tại Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo 2020
Toán Quốc tế Kangaroo (IKMC) là một kỳ thi uy tín trên thế giới, có mục đích nhân rộng niềm vui Toán học theo hướng phát triển tư duy, thông qua hình thức trắc nghiệm và nội dung gắn liền với đời sống.