Skip to main content
Học Địa lý tại VFIS
Chúng ta đang sống, học tập và làm việc trong một xã hội toàn cầu hóa, và việc hiểu biết về kiến thức Địa lý là điều cần thiết để hiểu về thế giới phong phú này.
Học nghệ thuật thị giác tại VFIS
Môn học Nghệ thuật thị giác mong muốn truyền cảm hứng và mang đến cho học sinh cơ hội mở rộng tầm nhìn, rèn luyện sự tập trung và chuẩn bị hành trang cho tương lai. Nghệ thuật là điều cần thiết!
Học Vật lý tại VFIS
Thầy. Joni Anttonen| Giáo viên Toán học và Vật lý
Học âm nhạc tại VFIS
Cô Alexandria Schultz | Giáo viên âm nhạc
Học Toán tại VFIS ?
Thầy. Joni Anttonen  |Giáo viên Toán học và Vật lý
Học Lịch sử và Xã hội học tại VFIS ?
ThS. Katja Grekula | Giáo viên Lịch sử, Nghiên cứu xã hội và Kinh tế 
Học Tiếng Anh tại VFIS như thế nào ?
Thầy Hào Đinh | Điều phối viên chương trình tiếng Anh, Giáo viên Tiếng Anh, Giáo viên hỗ trợ tiếng Anh
Học Kinh tế học tại VFIS
Kinh tế học được giảng dạy tại VFIS dựa trên khoa học kinh tế về các nguyên tắc hoạt động của nền kinh tế.
Học Hóa học tại VFIS
Tại VFIS, mục đích của chương trình giảng dạy Hóa học là hỗ trợ học sinh phát triển tư duy khoa học và thế giới quan của bản thân, cũng như giúp các em hiểu được ý nghĩa và ứng dụng của Hóa học trong cuộc sống hàng ngày, môi trường, xã hội và kỹ thuật.
Học sinh được hướng nghiệp tại VFIS như thế nào? 
Một trong những mục đích chính của Hướng nghiệp là hỗ trợ học sinh trong môi trường học tập mới và phát triển các năng lực chuyển đổi bao gồm các kỹ năng học và tự học.
Subscribe to Học gì tại VFIS