Skip to main content
Học Tiếng Anh tại VFIS như thế nào ?
Thầy Hào Đinh | Điều phối viên chương trình tiếng Anh, Giáo viên Tiếng Anh, Giáo viên hỗ trợ tiếng Anh
Học Kinh tế học tại VFIS
Kinh tế học được giảng dạy tại VFIS dựa trên khoa học kinh tế về các nguyên tắc hoạt động của nền kinh tế.
Học Hóa học tại VFIS
Tại VFIS, mục đích của chương trình giảng dạy Hóa học là hỗ trợ học sinh phát triển tư duy khoa học và thế giới quan của bản thân, cũng như giúp các em hiểu được ý nghĩa và ứng dụng của Hóa học trong cuộc sống hàng ngày, môi trường, xã hội và kỹ thuật.
Học sinh được hướng nghiệp tại VFIS như thế nào? 
Một trong những mục đích chính của Hướng nghiệp là hỗ trợ học sinh trong môi trường học tập mới và phát triển các năng lực chuyển đổi bao gồm các kỹ năng học và tự học.
Giáo Dục Mỹ Thuật - Công Cụ Tư Duy 
Giáo dục nghệ thuật trở nên rất quan trọng khi chúng ta hướng đến việc phát triển các kỹ năng của thế kỷ 21 cho học sinh.
Subscribe to Học gì tại VFIS