Skip to main content
Hành trình tới VFIS | Chị Nguyễn Hương Linh
Có lẽ điều đáng chú ý nhất của một đứa trẻ khi đến trường là tình yêu trường, yêu lớp và yêu thích việc đến trường hàng ngày.
Hành trình tới VFIS | Anh Nguyễn Trần Quang
Phần Lan không chỉ là đất nước hạnh phúc, mà còn là một trong những quốc gia có nền giáo dục tốt nhất thế giới.
Hành trình tới VFIS | Anh Hoàng Mạnh Cường
Có 03 lý do chính. Một là, qua quá trình tìm hiểu về phương pháp giảng dạy cũng như là chương trình đào tạo của VFIS, gia đình nhận thấy phù hợp với cháu Nhà mình.
Anh Đỗ Hữu Tuệ
Trước khi chọn trường, chúng tôi đã hỏi liệu con có muốn học trong ngôi trường này không. Tôi đã hỏi rất kĩ và cháu rất muốn có cơ hội được học tại VFIS. Chúng tôi chọn trường vì con chứ không vì bản thân.