Skip to main content

Phụ phí

1. Phí ăn

- Mức thu: Thu hộ theo biểu phí của căn tin

- Nguyên tắc thu

 • Học sinh tiểu học (cấp 1) thu phí ăn bao gồm ăn trưa và ăn xế. 
 • Học sinh trung học (cấp 2, cấp 3) chỉ thu phí ăn trưa, buổi ăn xế do học sinh tự chọn và tự trả phí tại căn tin. 

- Nguyên tắc hoàn

Để được hoàn tiền ăn, phụ huynh phải thông báo bằng văn bản hoặc bằng email gửi đến Phòng học vụ trước 12 giờ trưa ngày hôm trước để có cơ sở ghi nhận và hoàn tiền nếu học sinh không sử dụng suất ăn vào ngày hôm sau. 
Phụ huynh sẽ được hoàn tiền một lần vào cuối năm học, trừ trường hợp học sinh thôi học hoặc thông báo ngừng sử dụng suất ăn tại trường đến hết thời gian còn lại của năm học.

2. Phí xe buýt

- Mức thu:  (ĐVT: VNĐ)

4

- Nguyên tắc thu

 • Phí xe buýt là phí của một chỗ ngồi cho học sinh trên xe buýt của Trường, được thanh toán theo năm, hoặc theo học kỳ. Học kỳ 1 bao gồm quý 1 và quý 2; học kỳ 2 bao gồm quý 3 và quý 4, thời gian từng quý được xác định theo lịch năm học 2024-2025. Phí xe buýt theo quý sẽ được tính tương ứng trên mức phí của học kỳ tương ứng với quý. Trường hợp thanh toán theo quý chỉ được áp dụng khi học sinh bắt đầu sử dụng dịch vụ xe buýt vào quý thứ hai của mỗi học kỳ (cụ thể là vào quý 2 và quý 4);
 • Phụ huynh có thể đăng ký dịch vụ xe buýt cho học sinh bất kì thời điểm nào. Tuy nhiên, phí xe buýt sẽ được tính theo phí cả quý của ngày bắt đầu sử dụng dịch vụ.
 • Trường hợp chỉ sử dụng dịch vụ một chiều (chiều đi hoặc chiều về) sẽ thanh toán ⅔ (hai phần ba) phí sử dụng xe buýt theo biểu phí duyệt hàng năm;
 • Trường hợp sử dụng dịch vụ một chiều điểm công cộng và một chiều điểm tại nhà, mức phí sẽ được tính: 50% phí dịch vụ điểm công cộng và 50% phí dịch vụ điểm tại nhà theo biểu phí duyệt hàng năm;
 • Trường hợp học sinh đổi địa điểm đưa đón thời điểm bất kỳ trong năm học (có chênh lệch biểu phí giữa địa điểm cũ và địa điểm mới), mức phí sẽ được tính như sau: Phí xe buýt địa điểm cũ (hoặc mới) = số ngày sử dụng tại địa điểm cũ (hoặc mới) × đơn giá dịch vụ xe buýt/ngày. Trong đó: đơn giá dịch vụ xe buýt/ngày = phí xe buýt theo học kỳ (hoặc theo năm) / số ngày của học kỳ (hoặc của năm học).
 • Biểu phí địa điểm mới tính lại cao hơn biểu phí điểm cũ thì Phụ huynh đóng thêm phí chênh lệch, nếu biểu phí điểm mới thấp hơn điểm cũ thì nhà trường sẽ thực hiện thủ tục hoàn tiền theo quy định.
 • Giảm 10% phí xe buýt từ con thứ 2 trở đi. Điều kiện các con phải: cùng điểm đón/trả, đi 2 chiều (đón và trả), đóng cả năm hoặc theo kỳ (không áp dụng theo quý).

- Nguyên tắc hoàn

 • Trong tuần đầu tiên sử dụng xe buýt nếu hủy dịch vụ đã đăng ký với bất kì lí do gì sẽ được hoàn 100% phí dịch vụ xe buýt trừ đi 10% tiền chi phí hành chính cho Nhà trường (theo mức phí dịch vụ đã đăng ký tính theo biểu phí đóng theo học kỳ).
 • Sau tuần đầu tiên sử dụng xe buýt, trong trường hợp phụ huynh hủy sử dụng dịch vụ xe buýt, số tiền hoàn trả là số tiền chênh lệch giữa số tiền thực đóng và phí sử dụng dịch vụ xe buýt của toàn quý.

3. Học phí cho các lớp tiếng Anh hỗ trợ (EAL)

 • Học phí cho các lớp tiếng Anh hỗ trợ (EAL) dành cho học sinh không theo kịp chương trình tiếng Anh: 20.000.000 VND/học kỳ. 

4. Bảo hiểm y tế bắt buộc

 • Mức thu: Theo quy định nhà nước quy định
 • Nguyên tắc thực hiện: Tiền bảo hiểm y tế bắt buộc không được hoàn trả.


5. Đồng phục

- Mức thu: Theo quy định hiện hành của Trường
- Nguyên tắc thực hiện: Đồng phục là quy định bắt buộc đối với  tất cả học sinh tại VFIS. Đồng phục có thể được đổi lại khi không vừa kích cỡ hoặc do lỗi từ nhà sản xuất trong vòng 3 ngày làm việc sau khi mua. Không giải quyết cho đổi hoặc trả lại khi sản phẩm đã được sử dụng. Đồng phục được mua tại VFIS shop và được VFIS thu hộ theo giá của nhà phân phối. Tiền đồng phục không được hoàn lại một khi sản phẩm đã được sử dụng.

6. Đồ dùng học tập:  Học sinh được phát vở và nhãn tên theo quy định; các dụng cụ học tập cá nhân khác, phụ huynh tự trang bị cho con theo danh sách đề nghị của nhà trường.

7. Sách giáo khoa các cấp: Phụ huynh tự trang bị theo danh sách nhà trường yêu cầu hoặc nhà trường sẽ hỗ trợ thực hiện mua sách cho học sinh (nếu cần), tiền sách đã đóng sẽ không được hoàn lại. Một số sách giáo khoa các môn khác (bằng tiếng Việt, tiếng Anh), nhà trường hỗ trợ cho học sinh mượn tại thư viện trường. Sách có thể được đổi lại trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày mua. Sách khi đổi lại phải trong tình trạng chưa sử dụng.

8. Thẻ học sinh:  Mỗi gia đình sẽ nhận được các thẻ miễn phí bao gồm : 1 thẻ/học sinh, 2 thẻ cho phụ huynh và 1 thẻ cho người giám hộ/đưa đón. Khi Phụ huynh muốn thêm thẻ cho phụ huynh hoặc người giám hộ/người đưa đón phải đóng thêm 100.000 VNĐ/ thẻ. Khi bị mất thẻ, phí làm lại thẻ mới mỗi thẻ là 100.000 VNĐ/thẻ. Phí làm thêm thẻ khi thẻ đã phát hành rồi sẽ không được hoàn trả. Riêng đối với các học sinh chuyển từ lớp 2 sang lớp 3, lớp 5 sang lớp 6, lớp 9 sang lớp 10 sẽ được nhà trường cấp lại thẻ mới hằng năm.